Energie-Blog

André Jurres

De laatste weken werd er in de media melding gemaakt van de inspanningen die de regering wenst te doen om het energieverbruik te drukken, te beginnen bij de staatsbedrijven.  Als voorbeelden werden de Post en Belgacom gebruikt.  Nieuwsgierig ben ik zelf ook een aantal grote gebouwen gaan bezoeken die in aanbouw zijn om te kijken wat er bestaat aan energieplanning om efficient om te gaan met energie.  Het resultaat is eerder bedroevend en is volgens mij eerder het resultaat dat er niet aan gedacht wordt en andere zaken in aanmerking worden genomen.  Zaken zoals lichtinval, goede verluchting, klimaatregering en goede indeling komen voorop.  Ook al worden deze zaken goed bekeken door de architekten en studieburelen toch zou bij een goede combinatie met energieplanning in het achterhoofd ook veel zuiniger met energie kunnen worden omgegaan.
We hebben ons allemaal wel eens afgevraagd waarom om tien uur s’avonds de kantoorlichten branden in zovele kantoorgebouwen.  Het ontbreken van automatische systemen die werken op bijvoorbeeld detectie om lichten uit te schakelen zorgt grotendeels voor dit euvel.  Zelf ben ik ook meermaals in het weekend op mijn bedrijf binnen gekomen en vond de verlichting aan en nog vaker de computers op stand by.  Energie is dan ook gratis voor de mensen die werken in de bedrijfsgebouwen.  Met gratis bedoel ik dat men de rekening niet ziet en men deze niet hoeft te betalen.  Zelf ga ik het initiatief nemen om een studie te laten maken hoe gebouwen energie efficient kunnen worden uitgerust zodat ze niet alleen minder energie verbruiken maar zelfs een besparing betekenen voor de bedrijven.  Deze studie zal ik dan overhandigen aan de beleidsmakers zodat ze deze in overweging zouden nemen.