Energie-Blog

André Jurres

Als het goed is mag het ook gezegd worden en het lijkt de Vlaamse overheid menens als het aankomt op de vergroening van onze leefomgeving. Vanaf januari 2014 zal iedere koper van een nieuwbouw samen met de architect en bouwbedrijf dienen na te denken over zijn energiehuishouding (E60 vanaf volgend jaar).

Men zal kunnen kiezen uit een zestal mogelijkheden, zelf productie plaatsen (zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp of biomassa installatie), aansluiten op stadsverwarmingsnet of mee investeren in grootschalige projecten. Nu vraag ik mij wel af of de ondersteunende maatregel in voldoende detail zal zijn uitgewerkt want wat met de bestaande woningen en appartementen? Iedereen dient eigenlijk mee in het bad te gaan ook al zullen de oplossingen verschillend zijn.

Is er ook nagedacht over een onderscheid te maken voor projecten die buurten gezamenlijk uitvoeren in plaats van ieder individueel. Hiermee bedoel ik dat in de duurzame wijken die ik heb bezocht in het buitenland vak een productie centrale werd voorzien voor de verwarming van een wijk (warmtekrachtkoppeling toepassing in combinatie met biomassacentrale of zelfs groen gas of grijs gas). De meeste verkavelingen die men nu ziet gebouwd worden zijn meestal geschikt om aan wijkproductie/verwarming te denken.

Ook al wordt er wel melding gemaakt dat aansluiten op een stadsverwarmingnet ook in aanmerking wordt genomen om aan de norm te voldoen is de geringe aanwezigheid in Vlaanderen van dergelijke openbare netten toch een hypotheek op een mogelijk succes. Nochtans zijn er voorbeelden genoeg in Denemarken en in zekere mate ook in Nederland die aantonen dat het qua energie efficiëntie gewoon zin heeft (lees het scheelt in uw portemonnee en het klimaat wordt zo ietsje ontzien).

Wat op zich ook een goede maatregel is die werd aangekondigd is dat gezinnen ook mee kunnen investeren in grotere projecten om aan hun E60 te voldoen. Hierdoor zouden ook gezinnen die een appartement kopen ook mee kunnen helpen om kleinere duurzame productieprojecten te helpen verwezenlijken. Crowd Funding is geloof ik dezer dagen het buzz woord.(pardon my English)

Een artikel in de Trends van deze week over biomassa hielp mij ook om zaken in hun juiste perspectief te zetten. De journalist zei dat biomassa een druk geeft op de voedselproductie en dat dit een hypotheek legt op de ontwikkeling van veel biomassaprojecten ondanks dat iedereen zegt dat biomassa een deel van de oplossing is. Waar men eigenlijk volledig aan voorbij ging is dat men vergeet dat de zogenaamde druk op onze voeding door biomassa als je bijvoorbeeld energiemaïs neemt dat het probleem wijzelf zijn. Onze verslaving aan vlees (bijvoorbeeld in de Benelux is 99% van de maïsproductie voor veevoeder) en de voorziene groei ervan is het echte probleem. Het meeste voer voor de dieren die wij eten staat inderdaad soms meer biomassa in de weg, maar an sich is dat zelfs goed want alle wetenschappers roepen in koor dat we veel minder vlees moeten gaan eten.

Mocht men trouwens echt serieus zijn met het klimaat zou dit een speerpunt kunnen zijn al is het maar dat koeien op hun eentje zowat de helft van de methaanuitstoot produceren.

Terugkomend op de beslissing van de Vlaamse overheid voor nieuwbouw viel mij ook op dat een medewerker van mevrouw Van den Bossche, dhr. Dieter Stynen, nog steeds probeert om de mogelijke meerkost terug te laten verdienen. Op zich begrijpelijk, maar niet nodig want het klimaat heeft geen prijs en dan vooral onze plaats daarin. Het gaat vooral om bewustwording van de eigenaars van huizen en appartementen dat een lage energienorm prioriteit nummer 1 dient te zijn en niet alleen maar iets voor als je geld over hebt (wat toch bij nieuwbouw weinig het geval is). Hoe vaak spreek ik met bouwers (zakelijk en privé) die aan mij vragen wat ze het best kunnen doen voor een betere energiehuishouding te krijgen en dan vervolgens daarna wel zeggen dat dit op de laatste plaats komt na de keukeninrichting, badkamers, tuin, vloeren, etc. Ook voor ons blijft het een optie (a nice to have)

Deze toch positieve maatregel van de bevoegde minister Van den Bossche wordt hopelijk gevolgd door oplossingen voor de bestaande woningbouw. Hoe snel zijn we bijvoorbeeld af van stookolieverbranding als verwarming (toch nog steeds 1 miljoen gezinnen in België)?