Energie-Blog

André Jurres

Hoewel voor de hand zou liggen dat ik eerst ga uitleggen waar de titel over gaat werd het nieuws gisteren gedomineerd door de aankondiging van het FANC dat de twee kerncentrales in Doel en Tihange terug in dienst mogen gesteld worden. Dit weinig verrassende nieuws bleek toch goed voor heel wat aandacht.

Te begrijpen overigens, want men is in de Wetstraat zeer bang voor een nieuwe winter waar we steeds meer afhankelijk worden voor import van elektriciteit. De regering was er zeer snel bij om te zeggen dat zij geen enkele impact heeft op de beslissing van de FANC en dit ook niet wenst te hebben. Minister Milquet ging nog verder door te stellen dat een regulator absoluut onafhankelijk moet kunnen oordelen en ze stelde het bijna voor als een doodzonde als een regering zich zou durven vergrijpen aan politieke druk.

Gek dat niet alle regulators gelijk zijn voor de wet? U weet zeker al wat ik hiermee bedoel. De federale energieregulator Creg is zowat bezweken onder de vele politieke inmenging sinds het begin van de liberalisering. De huidige benoeming van een nieuwe directie (of beter gezegd het uitblijven ervan) staat bol van de politieke beïnvloeding want ieder directielid moet toch wel van een regeringspartij komen.

Staatssecretaris voor energie Dhr. Wathelet is ook in zijn nopjes en hij haastte zich om te zeggen dat onze bevoorradingsproblemen voor de volgende winter nu wel van de baan zijn.  Een naar mijn bescheiden mening enigszins optimistische kijk op de zaken want we zullen bij strenge vorst toch afhankelijk blijven van import.

De directeur van het FANC zegt dat hij zijn hand in het vuur steekt voor de veiligheid van de centrales en dat pakweg een windmolen toch veel gevaarlijker is. Dhr. Bens als directeur van het FANC zal waarschijnlijk wel een intelligente man zijn, maar hier maakt hij toch een opmerking die zijn intellect geen eer aandoet. Stel je voor dat er een wiek in een benzinestation zou vliegen! Zowaar een prachtige vergelijking met de ramp in Fukisjima waar naast de 200 miljard euro geschatte schade het menselijk leed gewoon niet te overzien is daar bijvoorbeeld ganse gemeenten volledig ontruimd zijn voor tientallen jaren. Het blijft steeds een zwaktebod als je vergelijkingen gaat maken van anderen om je eigen situatie sterker uit de verf te laten komen.

Een ander opvallende mededeling kwam van de Creg die bevestigde dat de transmissietarieven van Elia voor gebruikers met 1 á  2 percent zullen stijgen door vooral de veroordeling eerder dit jaar dat de injectietarieven opgelegd aan de elektriciteitsproducenten niet wettelijk waren. Wrang voor de grootste tien verbruikers in België die terecht klagen en eigenlijk ontzien dienen te worden, daar zij al heel veel taksen betalen in verhouding met het buitenland. Trouwens zijn de injectietarieven op het distributienet die kleinschalige producenten dienen te betalen dan niet even onwettelijk!?

Het nieuws voor ons deze week kwam toch uit de aankondiging dat we in de Antwerpse haven een nieuwe biogascentrale gaan bouwen op terreinen in gebruik door Dubai Port/Antwerp Gateway aan het Deurganckdock. Dat dit niet het laatste nieuws over de groei van NPG energy is de komende twee maanden, zult u vanzelf merken. Naast de centrale in aanbouw in Bocholt waar we al eerder vorig jaar over communiceerden zullen wij binnenkort ook nog een andere centrale aankondigen in Limburg.

Onze eerste biogascentrale buiten Limburg zal zich dus in het hart van de haven van Antwerpen gaan situeren in samenwerking met Antwerp Gateway die hun ganse behoefte voor elektriciteit hier gemakkelijk mee kunnen afdekken. De rest van de groene stroom zetten wij op het hoogspanningsnet. Hieronder kunt u het persbericht lezen. Daarnaast plannen wij ook nog een boomplanting om de start van de werken in gang te zetten (vlak voor of na de vakantieperiode) en zal de centrale feestelijk geopend worden in de eerste helft van 2014.