Energie-Blog

André Jurres

Deze week liet de partij Groen in zijn kaarten zien en zij trokken niet geheel onverwacht ook de kaart voor een duurzame energiehuishouding. Eén van de oplossingen voor de (rechtstreekse) kost van de verduurzaming van onze energiehuishouding minder te laten doorwegen op onze energiefactuur (via de groenestroomcertificaten, rubriek op uw factuur), is deze door de overheid te laten betalen.

Een op zich eigenaardige oplossing want de overheid zijn wij. De landen waar dit wel gebeurt bijvoorbeeld zoals in Nederland hangen niet toevallig ook in de touwen(lees laagste in Europa qua ontwikkeling en productie van duurzame energie) wat betreft het duurzame energiebeleid. De overheid doet de dingen niet altijd beter want, kijkende naar het centrale duurzame energiebeleid in Nederland, kan men toch minstens stellen dat deze niet betrouwbaar en vooral niet efficiënt is geweest.


Het zogenaamde SDE+ systeem van de laatste jaren, om te werken via een maximum budget per jaar en waar je pas kan aan meedoen nadat je alle vergunningen hebt bekomen, heeft averechts gewerkt in de ontwikkeling van duurzame productie. Om de drie maanden kan je een project voorstellen om subsidie op te krijgen, alleen zijn de subsidies voor de eerste twee calls onvoldoende om een project financieel haalbaar te maken. Tot nu toe kon ook iedereen inschrijven op de beschikbare jaarlijkse subsidiepot met het gevolg dat vele amateurs dit ook deden, zonder te beseffen dat ze geen schijn van kans maakten in het vervolgtraject (een project financieel haalbaar maken).

Het meedoen aan dit SDE systeem is een beetje Russische roulette want de professionals in de sector weten dat je pas kunt meedoen vanaf de derde call, alleen riskeer je dat de subsidiepot dan zogenaamd al op is daar het geld aan grotendeels niet haalbare projecten is toegewezen. Als u weet dat van de 8 miljard euro zogenaamd toegewezen gelden aan projecten slechts 1% wordt uitbetaald, dan heb je naast collectieve gezinsbegoocheling (lees men spreekt over het succesvol toewijzen van subsidies aan vele projecten waarvan men goed weet dat 99% nooit gerealiseerd worden) ook een volstrekt niet haalbaar economisch model geschapen.

De vele bedrijven die hun vingers verbrand hebben aan het proberen van het ontwikkelen van projecten en na vele jaren van ontwikkelingsgeld (o.a. voor de vergunningen te verkrijgen) zijn inmiddels niet meer te tellen en een groot aantal is er al mee op gehouden. Iedereen stort zich op mogelijke windprojecten daar men hoopt hier meer kans te maken en vooral de financiering stelt minder problemen. De honger van de meeste banken naar duurzame projecten is niet groot en men heeft vooral interesse om windprojecten te financieren, omdat men deze in een financieel model kan brengen zonder al te veel operationele risico's.

Nu is wind op zich zeker een van de oplossingen, maar zeker niet dé oplossing. Integendeel, hoe meer wind, hoe groter ons probleem wordt als we geen rekening houden met de andere noodzakelijke oplossingen. Naast een intelligent toekomstig netwerk hebben we grootschalige opslagmogelijkheden nodig en ook vele andere vormen van energie. Ook dienen we tegelijkertijd een nieuw economisch model te introduceren dat uitgaat van duurzame ontwikkeling, wat zoveel wilt zeggen weg van het maximaal produceren ter wille van winst alleen.

Onze Westerse economie zal vooral duurzaam worden, omdat we veel minder energie gaan verbruiken (en herverdelen) naast het introduceren van vele vormen van duurzame elektriciteitsproductie.

Terugkomend op de nakende verkiezingen in België heb ik tot op vandaag nog geen een interessant voorstel gehoord dat de partijen in een toekomstige regering gaan uitwerken. Het is natuurlijk nog vroeg dag en de komende weken zullen er nog heel wat debatten gevoerd worden, waar waarschijnlijk ook energie op de agenda zal komen. Het is zelfs te hopen dat de huidige problemen in Oekraïne onze afhankelijkheid van Russisch gas weer op de politieke agenda zet. Mocht Europa vandaag niet voor minstens 30% van gas afhankelijk zijn van Rusland, dan hadden deze al lang sancties gekregen. Energie is macht en de Russen begrijpen zeer goed hoe ze dit kunnen gebruiken.