Energie-Blog

André Jurres

Nu zullen de meeste gezinnen(en bedrijven) het wel gemerkt hebben dat hun elektriciteitsfactuur fors is gestegen/gaat stijgen met de aangekondigde tsunami van de historische kost van de investeringen in zonnepanelen. Op zich een begrijpelijk resultaat daar uiteindelijk de verbruiker alles dient te betalen wat in onze energiesector nodig is aan investeringen en operationele kosten.

Nu krijgt dat in sommige gemeenten toch wel een wrang smaakje want koploper in Vlaanderen is Voeren. De factuur stijgt hier voor de inwoners met liefst 25% wat totaal uit proportie is. De formule die gebruikt wordt om te berekenen wat er meer dient betaald te worden in welk netwerk leidt tot perverse situaties. Weet niet of u al eens in bijvoorbeeld s'Gravenvoeren/Sint-Martens Voeren/Sint-Pieters Voeren/etc geweest bent maar het lokale distributienetwerk dateert er toch van voor de oorlog.

Net zoals in de prairie in de vlakten van South Dakota gaat het netwerk hier van paal tot paal, een wirwar van draden tussen de palen doet meer aan als Spaghetti en men kan zelfs transformatoren bewonderen die hoog in de palen hangen. Als klap op de vuurpijl kan ik u ook melden dat men al daar beschikt over 220volt 3 fase wat zowaar bijna een unicum moet zijn in de 21ste eeuw. Probeer maar eens moderne duurzame technologie te installeren zoals een warmtepomp, het eerste wat je dan mag doen is een speciale transformator laten maken om met 220V3fase om te kunnen.

Zonder verder in detail te gaan is het dan wel heel opvallend dat juist in dit gebied men vlotjes een kwart meer gaat aanrekenen voor een netwerk waar de laatste 50 jaar geen investeringen meer gebeurd zijn volgens mij. En het is nog niet gedaan want naast de 25% verhoging op zijn factuur mogen de huishoudens die geïnvesteerd hebben in hun eigen duurzame productie via zonnepanelen binnenkort ook nog eens een extra vergoeding betalen voor het gebruik van het netwerk. Een extra vergoeding die nergens op gebaseerd is behalve op de theoretische argumentatie dat zonnepanelen eigenaren het netwerk niet voldoende gebruiken.

Nu hadden de regulatoren en netwerkbeheerders dit eenvoudig kunnen oplossen door te werken met een capaciteitsvergoeding voor iedereen, betalen voor het vermogen dat je ter beschikking hebt is veel correcter maar men waagt zich er niet in. Wellicht is het feit dat de regulatoren net dit jaar ook verantwoordelijk zijn geworden voor de tarieven van dezelfde netwerkbeheerders de oorzaak dat men ter plaatse blijft trappelen.

Minister Turtelboom is blijkbaar nog niet op de hoogte gebracht dat dergelijke maatregel de eindklant zou helpen om zijn factuur ook beter te begrijpen en vooral als eerlijker aan te voelen. Waarom dienen wij te betalen voor de KWh die via distributienet heen gaat, dit draagt totaal geen extra kosten met zich mee want het is de investering in de capaciteit/vermogen die je dient te gebruiken om de kost te berekenen.

Daar het kabinet nog nieuw is van mevrouw Turtelboom is het wel logisch dat zij zich eerst goed voor bereiden alvorens te communiceren over de echte inhoud. Tot nu toe is de communicatie over haar nieuwe beleid beperkt tot het weergeven van bezoekjes hier en daar over lokale initiatieven zoals bijvoorbeeld warmtenetten.

Op zich zeker nuttig maar dit soort projecten zijn al lang geleden in gang gezet en vinden weinig weerklank tot nu toe in België. Nochtans zou in dicht bevolkte gebieden juist moeten in gezet worden op gemeenschappelijke vormen van verwarming en elektriciteit in de wijk. Gezien de totaal voorbij gestreefde lintbebouwing nog altijd populair blijft zal centrale warmtenetten eerder een uitzondering blijven.

Ondertussen tikken de weken voorbij waarbij vele decentrale duurzame projecten in Vlaanderen van biomassa, biogas en wkk bloedrode cijfers schrijven en tot nader order geen enkel teken dat er hulp te verwachten is. De 20€ per MWh die op dit ogenblik ontbreekt(aan 40€ per MWh zit je nu al gemiddeld 50% onder de pijngrens) doen vooral projecten pijn die veel energie opwekken zoals biomassa, biogas en wkk die met hun meer dan 7000 uren basislast energie en hun grondstof kost op een flinterdunne marge kunnen rekenen. Nochtans dragen deze vormen van groene energie veel meer bij tot de bevoorradingszekerheid en toegevoegde waarde in de energieketen dan alle windmolens op land samen.

Vandaag nog telefoon gehad van een landbouwer die zijn biogas centrale wenst te verkopen omdat hij de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen, het enorme potentieel van biogas als CNG in de transportsector blijft zo volledig onbenut ook al zijn er tekenen dat in Nederland, Vlaanderen en Wallonië er interesse is in deze brandstof. Op zich bemoedigend te noemen op een moment dat de olieprijs laag staat ook al beseft iedereen dat dit slechts een relatief kort leven beschoren is. Zelf neem ik ook het initiatief samen met hopelijk een groot aantal bedrijven in de Benelux in de gassector om een studie te maken over CNG in combinatie met biogas als volwaardig alternatief naast diesel en benzine. Je kan uiteindelijk ook niet alleen maar roepen in het donker!