Energie-Blog

André Jurres

Na de eerste roep in de media over het teveel aanrekenen van groene stroom certificaten door de leveranciers is de storm in een glas water nog niet gaan liggen. Nu heeft een andere minister (zijnde mijnheer Q) een inval laten plegen bij verschillende leveranciers om te controleren of er geen prijsafspraken zijn gemaakt in het verleden.


Nu weet ik natuurlijk zelf dat dit niet het geval was tot eind 2006 vermits ikzelf een leverancier uit de grond heb gestampt met de hulp van velen, maar prijsafspraken met de bijvoorbeeld dominante marktpartijen zijn voor degene die mij kennen toch totaal onwaarschijnlijk. De concurrentiële positie van een nieuwe speler in de markt is niet van dien aard dat er vriendschap bestaat met historische dominante marktpartijen. In het vijandig klimaat dat wij kenden in België als nieuwe leverancier was je al blij dat je kon overleven zonder vernietigd te worden door dergelijke spelers.

 


Belangrijker is echter dat op de website van hun eigen regelgever(s), in dit geval de Vlaamse regelgever Vreg, er gewoon te lezen valt wat de bevindingen zijn van de marktwerking qua certificaten en hun bevindingen. Als je deze leest zie je direct dat er geen sprake is van een of andere achterkamer-afspraakjes. Het is dan ook jammer en eigenlijk onbegrijpelijk dat onze bevoegde ministers keer op keer het advies van hun eigen regelgevers niet kennen of straal negeren. Blijkbaar begrijpt men niet dat het de regelgevers zijn die controle dienen uit te oefenen en niet de bevoegde ministers.


Naast de sector op deze manier volledig in een slecht daglicht te stellen, wordt er ook weer veel frustratie opgewekt bij de regelgevers die zich weder maal buitenspel gezet voelen. Het zijn nochtans de regelgevers die als enige neutraal en met kennis van zaken kunnen oordelen over dergelijk complexe zaken. Mag ik iedereen vragen om in zijn contacten met de bevoegde ministers erop aan te dringen hun vragen of bezorgdheden te uiten aan de regelgevers zodat deze hun werk kunnen doen?