Energie-Blog

André Jurres

Dat de nettarieven de laatste jaren letterlijk ontploft zijn is velen niet ontgaan.  Er wordt vaak als reden opgegeven dat er te veel zaken in de nettarieven zitten die er niet in horen en dat is zeker voor een groot deel correct.  Maar zelfs met al deze verborgen kosten blijven onze netwerkkosten te hoog in verhouding met onze buurlanden.

Dat de Vlaamse regulator Vreg nu gaat onderzoeken hoe het toekomstig nettarief er moet gaan uitzien is op zich rijkelijk laat te noemen.  Reeds jaren geleden werd hier al over gesproken en er is veel tijd verloren gegaan en hierdoor draagt men een verantwoordelijkheid voor het uitblijven van de uitrol van nieuwe duurzame oplossingen zoals warmtepompen in Vlaanderen en bij uitbreiding in heel België.

Nu moet je uit ervaring spreken en dat doe ik dan ook, als “gelukkige” bezitter van een warmtepomp sinds 2012 zie ik al jaren met lede ogen dat mijn energiefactuur fors gestegen is ondanks mijn verbruik dat ieder jaar nog daalt.  Dat mijn factuur voor nu al meer dan 75% uit kosten bestaat die niets met het product te maken (lees hoofdzakelijk netwerkkosten) staat in geen enkele verhouding meer.

De oude stookolieketel staat nog broederlijk naast de moderne warmtepomp en lacht zich een breuk daar aardgas (en stookolie) vandaag vele malen goedkoper is dan een KWh groene stroom.  De regulator kijkt er al jaren naar en doet zo goed als niets.  Het argument dat vele zaken niet hun bevoegdheid zijn mag dan wel waar zijn men kan wel de echte problemen benoemen om de druk hoog te houden.

De verschuiving van belastingen en lasten van groene stroom naar fossiele brandstoffen gaat niet vanzelf gaan en het blijft verbazingwekkend dat men dergelijk eenvoudige oplossingen over het hoofd ziet.

Terugkomend waar men dan aan denkt voor het toekomstig nettarief is een combinatie van capaciteit(vermogen) in plaats van verbruik (de zogenaamde KWh).  Hopelijk gaat men echt luisteren tijdens deze onderzoekende fase want hier schort het wel eens aan.  Men had trouwens al lang kunnen beginnen om bijvoorbeeld te testen of warmtepompgebruikers een ander nettarief zouden kunnen betalen.

Het aanpakken van een nieuw nettarief voor iedereen gaat nog duren tot 2022.  De Vreg gaat uit van een kost voor een gezin van 923€ maar met alle respect gemiddelden werken niet als je samenleving naar de toekomst wilt verduurzamen.  Je moet kijken wat een gezin verbruikt met warmtepomp, elektrische wagen, elektrisch koken, zonnepanelen, zonneboiler, etc.  Het gemiddelde verbruik is een term uit het verleden en geldt niet voor de toekomst.

Het verbruik voor elektriciteit zal fors gaan stijgen als we afscheid willen nemen van stookolie en aardgas.  Hopelijk vergeet men niet om voor alle deze toekomstige gezinnen ook gemiddelden uit te rekenen want anders gaat de hele analyse een oefening zijn waar een verkeerde uitkomst een zekerheid wordt.

Verder zou het ook nuttig zijn om tijdens de consultatieronde over de komende twee jaar ook live testen te doen met diverse tariefstructuren zodat men kan zien wat de impact is en op welk moment groene stroom met al zijn kosten interessant wordt ten opzichte van fossiele brandstof.

Zonder een aantal tarieven te testen in de markt heeft een consultatie een groot onder ons gehalte en ik denk dat je de bevolking hierbij moet bij betrekken.  Het waarom is even belangrijk als de oplossing.  We dienen te begrijpen waarom we dingen gaan doen en wat dit betekent voor een huishouden en bedrijf.

Ook moet men in deze fase uitgebreid gaan experimenteren bij bedrijven die zich hiervoor vrijwillig melden.  Onze bedrijven hebben evenzeer een duurzame transitie uit te voeren en hebben ook een nieuw nettarief nodig om deze omslag mogelijk te maken. 

Dat de regulator ook boetes wil gaan inbouwen voor verbruik op het verkeerde moment klinkt logisch en is zeker te overwegen maar eerst te testen.  Vraag mij namelijk af hoe je gaat voorkomen dat een warmtepomp tegen het einde van de namiddag in de winter als het kouder wordt niet gaat aanslaan.  Dit betekent dan dat je tijdens de drukke periode (tussen 1700 en 2100u) dus veel elektriciteit gaat verbruiken.

A.I. kan hier zeker een oplossing bieden door de sturing van alle machines over te nemen en rekening te gaan houden met tariefstructuren alleen moet dit dus ook meegenomen worden in de testperiode alvorens men in 2022 nieuwe tarieven op de markt gaat loslaten.  Zoals steeds moet men een aandacht hebben voor de impact dat een wijziging kan hebben op andere delen van onze energiesector.