Energie-Blog

André Jurres

De titel is niet geheel toevallig gekozen nu de koorts stijgt in Nederland over de eerste loting van de SDE+ 2016 subsidie rond deze periode. Velen zijn geroepen om hun project te laten goedkeuren, de noodzakelijke ondersteuning te bekomen om hun investeringen te kunnen doen.

Het is dan ook jammer dat velen meedoen tegen beter weten in gezien er breed gespeculeerd wordt dat de bulk van de eerste tranche van de subsidie naar het verbranden van hout zal gaan in kolencentrales. Deze op z'n zachts gezegd verdachte manier om licht groene stroom te produceren is in Nederland al jaar en dag een middel om snel te voldoen aan de doelstellingen die ieder land zich heeft gesteld om voldoende groene stroom te produceren.

Het gekke is dat iedereen zowat bevestigt (inclusief vele politici en ambtenaren) dat het verbranden van houtpallets/chips in kolencentrale niet duurzaam is en op lange termijn ook zo goed als niks bijdraagt tot het behalen van dezelfde doelstellingen. En toch verbrandt men miljarden euro's, omdat men eenvoudig weg niet bereid is om dappere keuzes te maken, ook al kunnen deze op korte termijn betekenen dat landen zoals België en Nederland niet voldoen aan de doelstellingen van 2020 en 2030.

Het nastreven van arbitraire en voor een deel top down percentages per land om te voldoen tegen 2020 mag geen wedren zijn, maar moet als doel hebben om naar 100% duurzaam te gaan. Het mag duidelijk zijn dat het verbranden van miljoenen tonnen hout pallets/chips niet bijdraagt aan het lange termijn doel.

Dat men nu als argument gebruikt dat men anders op het strafbankje komt is een drugreden daar de straf veel lager zal zijn dan de miljarden die we als bevolking nu gaan uitgeven.

In België is het probleem gelijkaardig en ziet men de gieren nu al rond de stervende centrale in Langerlo vliegen. De 2 miljard euro die de vorige Vlaamse regering opzij had gezet om nog meer hout te verbranden hoopt deze regering nu uit te geven aan andere zaken. Er wordt door de politieke bevoegde ministers zelfs alles aan gedaan om biomassa in een slecht daglicht te stellen en dat is er dan weer over. Er is niks mis met kleinschalige biomassa op voorwaarde dat de brandstof uit hetzelfde land komt.

De geruchten gaan in Vlaanderen weer in volle gang, de nv-a zou de 2 miljard euro graag uitgeven aan andere zaken ook al is voor mij evenmin duidelijk wat het lange termijn objectief is, hopelijk niet aan Tesla batterijen Minister Turtelboom wil de 2 miljard euro dan weer gebruiken om de Turteltaks te verlichten voor de bevolking wat op zich wellicht nuttiger is ook al denk ik dat beide nodig zijn.

Dat de investeringen nu eenmaal fors achterblijven is het gevolg van onder andere politieke beslissingen om voor het korte termijn gewin te gaan (lees het langer openhouden van de kerncentrales en relatief kleine vergoeding de Oude Dame daar dient voor te betalen) en er dienen dus wel degelijk nieuwe impulsen te komen op basis van een lange termijn strategie.

En daar schort het zoals we weten al lang aan, gisteren zei een collega uit onze industrie nog haarfijn, hij had tevens de moeite gedaan om de beleidsnota van mevrouw Turtelboom te lezen en kwam terecht tot de conclusie dat er werkelijk niks in stond dat nog maar leek op een visie of keuze voor de toekomst.

Deze minister wordt stilaan ziek in hetzelfde bedje als haar voorgangster door te kiezen voor korte termijn spelletjes. Zo zouden de leveranciers nu gepest worden, omdat deze de draak hebben gestoken met de zogenaamde Freya/Turteltaks en over de beleidsnota in verband met de distributienetten. Dat men opdracht geeft om regelgeving te schrijven om leveranciers het leven moeilijk te maken is werkelijk bijna niet te geloven op een moment dat velen het al zo moeilijk hebben en duidelijkheid willen over hun toekomstige rol.

Dat men in Vlaanderen geen lange termijn energiepact wilt bouwen met alle andere regeringen is een ding, maar dat men nu ook nog kinderachtige spelletjes gaat spelen over de rug van onze bedrijven en gezinnen slaat alles. Wellicht zijn mijn bronnen niet volledig of zelf foutief alleen betwijfel ik dat gezien de nabijheid waarin zij verblijven bij de diverse kabinetten.

Terugkomend op Nederland en actuele loterij bewijst dit dat ook hier men halsstarrig vasthoudt aan een beleid dat al jaren niet gewerkt heeft en als resultaat geeft dat Nederland fors achterloopt op zijn eigen doelstellingen.