Energie-Blog

André Jurres

Vorige week had ik een interview gegeven voor apache, een online journalisten website die meer diepte in interviews brengen en dit in hun eigen tijd bij wijze van spreken. Bram Souffreau die het interview afnam, nam de tijd om een aantal controversiële vragen en stellingen naar voren te brengen. Nu probeer ik zelf toch voldoende zwart en wit te antwoorden zodat men enkele lijnen kan herkennen wat ik wil zeggen. Dat de detailboodschap een stuk genuanceerder is in werkelijkheid verlies je voor een deel, want het zou je naar teveel detail leiden.(hoewel dit eigenlijk toch moet voor een dergelijk economisch en technisch onderwerp). Nu was ik zelf wel verbaast dat in deze spreekwoordelijke komkommertijd het artikel veel reacties losbracht en ik zelfs directe mails kreeg van mensen die mij bedankten. Ook zag ik een aantal reacties die mij tot enige toelichting brengen daar ik het zeker kan waarderen als mensen de tijd nemen om mee te gaan in het denken naar een betere energiemarkt morgen. Eén van de reacties was dat biomassa waanzin zou zijn en hier zou ik enige toelichting in willen geven; biomassa kent vele vormen die stuk voor stuk duurzaam kunnen zijn. Het gebruik van afval(plantaardig) bijvoorbeeld levert een nuttige bijdrage aan het efficiënt gebruik maken van potentiële brandstoffen. Dat wil nog niet zeggen dat alle afval per definitie goed is om te gebruiken. Een ander omstreden voorbeeld is bijvoorbeeld het gebruik van palmolie, dit product dat vooral uit landen komt als Indonesië en Maleisië heeft terecht al voor veel controverse gezorgd daar men er op sommige plaatsen gewoon oerwoud is voor gaan rooien. Dat wil nog niet zeggen dat iedere potentiële voedselbron niet gebruikt zou mogen worden om energie mee te maken zoals sommige stellen, want er is genoeg voedsel voorradig het is alleen slecht verdeeld. Wat bijvoorbeeld een beter voorbeeld kan zijn is het gebruik van plantaardige brandstoffen die lokaal geteeld worden zodat de transportkost tot een minimum beperkt blijft en het ook de lokale landbouw ten goede komt en men ten derde controle kan uitoefenen op de duurzame wijze van teelt. Is biomassa dan de oplossing voor de toekomst als olie op is, nee. Het is wel een deeloplossing als wij betrouwbare energie willen blijven krijgen totdat we een super slim netwerk hebben op Europees vlak dat alle duurzame bronnen van wind, biomassa, zon, wkk, water, etc met elkaar verbonden heeft en er voldoende voorradig is om alle vraag te dekken. Er moet vooral veel minder energie verbruikt worden en daar wilt zogoed als niemand aan geloven want dit gaat direct luxe kosten! De mens en zijn welvaartsniveau zijn het echte probleem voor ons hoog energieverbruik. Bewijzen daarvan zijn zowat door iedereen gekend en erkend, neem het energieverbruik van de Westerse wereld per kop van de bevolking en kijk naar de rest van de wereld en je weet genoeg. Eén van de reacties ging over de behoefte van een nieuw economisch model dat ervoor zou zorgen dat er een duurzame groei en dus samenleving kan ontstaan, er werd terecht aangehaald dat ik niet met de oplossing kwam aandragen in het artikel. Vermits het artikel over de energiemarkt ging en mij gevraagd werd in enkele woorden een status te geven kon ik daar niet op in gaan. Sowieso is mijn mening niet relevant in deze want het is een mening als een andere. Iedereen kan en moet eigenlijk mee denken en werken aan de oplossing naar een duurzame samenleving met enig behoud van welvaart en kwaliteit van leven. De prijs zal naar mijn mening wel hoog zijn voor iedereen en dat maakt het zo moeilijk, enige voorbeelden die ons allemaal zullen raken.
Vakantie in een duurzame samenleving; vakantie zal mogelijk blijven in een duurzame wereld maar zonder dat dit (extra)energie mag kosten! Even een schets maken van wat dit betekend ten opzichte van het huidig samenlevingsmodel, geen vliegreizen meer voor het plezier, geen buitenverblijven meer in het buitenland, geen shortskies meer, kortom vakantie in eigen land voor de meesten van ons.
Ons huis; verplichting vanuit de overheid dat alle huizen, nieuw of bestaand, vanaf bijvoorbeeld 2025 volledig geïsoleerd zijn. Tot die tijd kan dit met enige ondersteuning van subsidie en aftrek(wat nu het geval is in vele Noordelijke landen) en daarna is het gewoon verplicht. Dit bijvoorbeeld betekent dat nieuwe huizen vanaf bijvoorbeeld 2015 standaard moeten voorzien zijn van decentrale productiemogelijkheden(zaken zoals geïntegreerde zonnetechnologie, micro-wkk, kleine windmolens, grondwarmte, etc.)
Plastic fantastisch: stoppen met het creëren van de al meer dan 1 miljard ton aan plastiek dat op onze aardbol rondzwerft en opleggen dat alleen nog biologisch afbreekbaar materiaal kan en mag gebruikt worden.
Winst en groei : gezien ons huidig economisch model na meer dan twee eeuwen zichzelf in de vernieling aan het rijden is ten koste van onszelf en degene(lees 5 miljard mensen) die nu nog geen welvaart hebben moeten we afstappen van een economie die groeit naar een die duurzaam is en dus niet groeit maar krimpt en herverdeeld. Praktisch wilt dit zeggen dat als je van alle armen in deze wereld vraagt om onze droom op te geven(lees het hebben van een auto, huis, lcd tv en drie vakanties per jaar) dan zul je de rijkdom moeten herverdelen. Dit wil plat zeggen dat we allemaal een deel van onze eigen bezittingen gaan moeten opgeven op relatief korte termijn(de helft bijvoorbeeld) om iedereen mee te krijgen en dit in combinatie met een drastische afname van de wereldbevolking van de geschatte 9 miljard in 2050 naar minder dan 250-500 miljoen.
Zo kunnen we nog heel lang doorgaan maar het zijn fundamentele keuzes die alleen maar werken als je het voorbeeld geeft vanuit de Westerse wereld. Het vrijwillig opgeven van ons huidig model om te kiezen voor een nieuw en dus ongekend model brengt een van de primaire zaken in ons naar boven; angst voor verandering.