Energie-Blog

André Jurres

Dat ook vorige week onze sector negatief in het nieuws kwam door de problemen met een Duits bedrijf dat hout pallets maakt (German Pallets) is te betreuren, maar op zich geen verrassing. De wens om een oude kolencentrale in Genk om te bouwen kan mogelijks in gevaar komen als het bedrijf in kwestie effectief omver valt.

Een geluk bij een ongeluk want dergelijke grote projecten in houtpallets hebben geen toekomst in een duurzame energiehuishouding. Dat men in het verleden hout mee verbrandde in grootschalige kolencentrales in bijvoorbeeld Nederland kon op dat moment dan wel bijdragen aan het groene stroom objectief, het jaar erop vielen ze weer weg.

Er is simpelweg niet genoeg hout voorradig voor dergelijke megalomane projecten die nog altijd massaal veel uitstoot veroorzaken. Het theoretisch aantonen dat de gebruikte bomen eerst CO2 hebben opgenomen en deze daarna dus weer worden vrijgegeven en het resultaat van beide dus uitstoot neutraal is blijft een drogreden. De lokale uitstoot van dergelijke centrales blijft aanwezig en ons land is al een van de meest vervuilde landen wat luchtkwaliteit aangaat.

Neemt niet weg dat bijvoorbeeld de site zoals in Genk wel opnieuw gebruikt zou moeten worden, maar voor meer toekomst gerichte zaken. Dat de lokale havens vaak positief staan tegenover dergelijke projecten heeft puur met het volume te maken, enkele miljoenen tonnen overslag jaarlijks van houtpallets is voor iedere haven belangrijk. Zo ook in Gent waar men ook de ambitie heeft om een nieuwe houtverbrander te bouwen die zeker efficiënter zal zijn als de omgebouwde kolencentrale in Genk, maar wel dezelfde zwakheden heeft.

Het verbranden van wat dan ook geeft uitstoot die slecht zijn voor onze leefomgeving, gas is nog het minst vervuilend, maar ook hier mag men zich de vraag stellen of we deze relatief schone fossiele brandstof moeten inzetten om continue op vollast te draaien (lees baseload). Hiervoor is in het verleden al geschreven.

De opmerking van dhr. Bothuyne van CD&V die energie als een van zijn kennisdomeinen heeft gemaakt is correct. Het is niet omdat de ombouw van de kolencentrale in Genk niet zou doorgaan, dat de uitgespaarde 2 miljard euro niet besteed dient te worden.

Ook dhr. Andries Gryffroy van NVA bevestigde deze stelling en zijn melding dat mogelijks het objectief tegen 2020 een bepaalde hoeveelheid duurzame energie te produceren in Vlaanderen (eigenlijk België) niet gehaald zal worden als deze grote houtverbranders er niet komen. Met de huidige manier van ondersteuning via groene stroom certificaten is het trouwens 100% zeker dat we deze verplichte doelstellingen niet gaan halen want het rendement komt niet van de subsidie, maar wel van de verkoop van elektriciteit/gas en/of warmte.

Dat de elektriciteitsprijs op de stroombeurs grofweg 30 euro te laag staat om uit de kosten te komen voor duurzame groene stroom productie die een brandstofkost heeft wordt stilaan voor iedereen duidelijk en alleen zon en wind hebben zelfs geen zin als je niet investeert in andere oplossingen om de bevoorradingszekerheid te verzekeren.

Het geld dat nu wellicht bespaard kan worden door de houtverbranders in Genk en Gent niet te ondersteunen dient ten eerste om al in stand te houden wat er is, maar vooral naar nieuwe onderdelen te gaan die vandaag compleet ontbreken in de duurzame energie waardeketen. Voor duurzaam is opslag, opslag en opslag een van de belangrijke bouwstenen en het is eigenlijk frappant dat hier zo weinig over gesproken wordt. Men kan zelfs stellen dat zonder klein- en grootschalige mogelijkheden om duurzame opgewekte stroom uit wind en zon op te slaan er geen toekomst is zonder fossiele brandstoffen en bij uitbreiding onze beschaving.

De vraag is of ministers zoals mevrouw Turtelboom en mevrouw Marghem nog kunnen rekenen op steun vanuit hun regeringen om dergelijke keuzes mogelijk te maken zodat België en zijn regio's terug hoog in de keten komen van technologische voorbeeldlanden zoals we dat in het verleden ook al voor taal van onderwerpen zijn geweest. België is vaak een gidsland geweest op vlak van weginfrastructuur (eind jaren zestig), energie kennis (neem bedrijven zoals Tractebel in het verleden) en zelfs politiek door een gedurfde hervorming van ons land (dat nog niet klaar is).

Dat onze sector speelbal blijft van perceptie werd wel duidelijk toen mevrouw Turtelboom door wellicht fout advies melding maakte dat wat haar betreft dergelijke over gesubsidieerde houtverbranders achterwege mogen blijven terwijl juist het tegendeel momenteel waar is door de te lage elektriciteitsprijs waardoor men 30 euro te kort heeft per MWh. Zo versterkt men de mythe van duurzame projecten die zwemmen in het geld terwijl ze juist een voor een failliet gaan. Dat dergelijke uitspraken wellicht scoren op korte termijn kan dan wellicht juist zijn, ze dragen verder niks bij tot het behalen van een duurzame energiehuishouding en dus het in stand houden van onze beschaving en dus huidige peil van welvaart.