Energie-Blog

André Jurres

Wellicht denkt u dat er een verband is tussen beide en die is er wel, alleen omgekeerd. Door de energieprijzen te bevriezen zorg je ervoor dat de mensen meer energie blijven verbruiken vermits ze niet “gestraft” worden door meer te verbruiken. De goed bedoelde intenties deze week van sommige politici om maar voor te stellen de tarieven te bevriezen levert wellicht enkele zielen op als stem maar is tekort door de bocht. Het argument dat de dominante marktpartij toch alle touwtjes in handen heeft en het dus geen kwaad kan is op zich juist alleen bereik je er het omgekeerde door. Het vastzetten van de tarieven, wat in het recente verleden al enkele keren is gebeurd, heeft ervoor gezorgd dat de liberalisering tot een stilstand is gekomen. De nieuwe leveranciers zagen zich gedwongen om met verlies te verkopen wat natuurlijk niet lang is vol te houden. Ook kreeg men een tweede effect dat de prijsverschillen tussen de nieuwe leveranciers en de oude dame te klein werden en mensen dus gewoon bleven zitten waar ze waren.

Het is vooral noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk concurrentie krijgen en dit zowel in productie, opslag van gas en levering naar klanten toe. De volgende regering heeft dit trouwens als één van zijn aktiepunten voorzien.

Wat betreft het consumptiegedrag van de gemiddeld burger is het zo dat hoe duurder iets wordt hoe minder men ervan wilt gebruiken. Als men het energieverbruik echt wilt terugdringen dan zou men bijvoorbeeld een CO2 belasting kunnen heffen op dat verbruik wat boven het gemiddelde zit. Zo treft men niet de normale verbruiker maar wel degene die graag aan 25 graden binnen zitten.

Hetzelfde geldt trouwens voor de olie of benzineprijs, wil jij echt iets doen aan het transport probleem(en het fileprobleem) dan moet je vooral het gebruik van het transport ontmoedigen en niet het bezit.

Dit geldt trouwens niet alleen voor een normale wagen maar kan ook voor het vrachtverkeer gelden, één van de grote problemen waarom vrachtwagens zoveel moeten rondrijden is het “just in time” principe. Niemand wil nog stock aanleggen(lees dood kapitaal) alleen is dit goed systeem op het einde van zijn levenscyclus gekomen en moet het vervangen worden door een ander. Terugkeren naar de stocks is wellicht niet de oplossing maar wel een deel, een ander deel kan eruit bestaan om het professioneel transport te scheiden zodat ze niet op hetzelfde moment de weg hoeven te delen met de andere niet professionelen, bijvoorbeeld s’nachts rijden.

De berichten dat onze CO2 output aan het verminderen is, zijn volgens mij wat de energiesector betreft maar heel tijdelijk. De toename van gas en kolen staat in de sterren geschreven en dit betekent dus meer CO2.