Energie-Blog

André Jurres

Afgelopen week was ik gevraagd om een Euregionale namiddag te begeleiden over toekomstige toepassingen van geïntegreerde zonnepanelen/cellen in gebouwen. Het evenement ging door in Nederlands Limburg te Kerkrade, maar was wel degelijk een Euregionaal initiatief. Er waren een zestigtal bedrijven uit de drie landen waarvan de meesten uit België en Nederland. Met steun van Interreg (Eurepese fondsen) probeert men om grensoverschrijdende initiatieven van de grond te krijgen wat op zich een lovenswaardige gedachte is.

Wat mij opviel is dat de architecten vele oplossingen konden bedenken voor de integratie van zonnetechnologie, maar wellicht geen obstakel hadden in de kostprijs van de oplossing. De wens om op maat gemaakte oplossingen te krijgen staat haaks op de massale toepassing vandaag van de panelenindustrie wereldwijd. Er zijn wel wat kleinschalige BIPV fabrikanten (ook in België), maar men ziet jammer genoeg nog niet genoeg in het straatbeeld hun impact.

Men zal naast een daling van de kostprijs voor op maat gemaakte oplossingen toch ook dienen te gaan naar een verplichting voor nieuwbouw om deze toepassingen te integreren. In principe zal het schaaleffect van de verplichting ervoor een groot deel voor zorgen dat de zogenaamde extra kost aanvaardbaar zal blijven versus de winst voor het milieu en de vormgeving.

Een ander voordeel van de ene verplichting (op Europees niveau) zal zijn dat de fabrikanten zich gaan aanpassen aan flexibele oplossingen in tegenstelling tot hun standaardisatie tot nu toe. Ook zal men duurzamer gaan dienen te werken daar geïntegreerde toepassingen veel langer dienen mee te gaan (lees + 100 jaar) of in ieder geval dat onderdelen tegen aanvaardbare kost kunnen vervangen worden.Ten laatste zal de verplichting tot integratie van duurzame toepassingen ervoor zorgen dat netwerkbedrijven/energiebedrijven echt rekening kunnen gaan houden met een lokale productie die overal gelijk is en dus in een slim netwerk concept ook beter toepasbaar. Het blijft echter afwachten of politici deze stap durven opleggen aan een industrie (de bouwsector) die het op dit ogenblik al niet gemakkelijk heeft.