Energie-Blog

André Jurres

Deze week belde een zakenpartner mij om te melden dat hij een project had verloren.  Op zich hoeft dit geen opmerkelijke gebeurtenis te zijn in een vrije markt alleen is hier wellicht toch iets meer aan de hand.  Het ging hier over een groot zonnepanelen park waar de eigenaar van het grond/pand deze oppervlakte ter beschikking gaf en de verschillende marktpartijen dan een bieding moesten op doen.  Blijkbaar is er een bedrijf in de markt die besloten heeft dat energie gratis is, hun aanbieding gaat zover dat de opgewekte energie van het park gratis lokaal aan de eigenaar van het pand wordt gegeven met nog een huurvergoeding erboven op.  Het is duidelijk dat het cowboy gehalte in dit deel van de markt nog moet afnemen, energie gratis weggeven.  Welke duurzame gedachte zou daar achter zitten?  Juist u raad het al, geen een.   Zoiets als gratis stroom bestaat niet en zeker niet 20 jaar lang zoals hier wordt gehanteerd, de rekening wordt door iedereen betaald in zijn KWh prijs.  De zoektocht naar projecten doet bedrijven blijkbaar gekke sprongen maken en wat ze niet begrijpen is dat ze hun eigen bedrijf om zeep helpen zo.  Zodra de overheid dit opmerkt zal zij (onterecht) denken dat de ondersteuning(lees subsidie) wel kan verminderd worden of afgeschaft. Dit zou jammer zijn voor de talloze kleine installateurs die in de markt van zonne-energie goed werk verrichten.  Deze zogenaamde project ontwikkelaars/snelle jongens hebben naar hun aandeelhouders/geldschieters beloften gedaan van groei die ze niet kunnen waarmaken en groeien ze ten koste van hun rendement.  Het nog recente failliet van Ecocern in gedachte wenken hier al nieuwe slachtoffers.  Alles kan op dit ogenblik, reclame in voetbalstadions, shirt sponsoring, gratis energie, het kan niet gek genoeg zijn.  De volgende bubbel(na de Internet en bankenbubbel) komt eraan.  Gelukkig is de duurzame sector een met vele gezichten en is de overheid zich bewust van zijn coá¶rdinerende rol in de uitbouw van deze sector.  Dit met enige sarcasme natuurlijk daar men als overheid aan de ene kant roept voor meer concurrentie en aan de andere kant geen controle uitoefent op het functioneren van de markt en nog belangrijker ingrijpt met nieuwe maatregelen waar nodig.