Energie-Blog

André Jurres

Deze week zei het VBO dat de Belgische ondernemingen verwachten dat indien de overheid geld krijgt voor het langer openhouden van de nucleaire centrales een deel van de opbrengst naar de grote ondernemingen dienen te gaan.  Hun argument is dat de competitiviteit van hun ondernemingen in het gedrang komt door de kost van groene stroom.  Hoewel het correct is dat de subsidiering van groene stroom via de KWh prijs de energiekost aanzienlijk opdrijft is de kost voor de grote bedrijven toch geplafonneerd. Een belangrijke argument is echter dat alle landen in Europa(en ook de VS) zich hebben verbonden om de CO2 uitstoot en het aandeel groene stroom fors uit te bouwen en deze zijn in Europa beter gekend als 20(minder C02)/20(% groene stroom) tegen 2020.  Dit wil dus zeggen dat alle landen deze kost zullen moeten dragen en dus ook hun burgers en ondernemingen. De competitiviteit wordt dus niet slechter omdat België en zijn regio's investeren in groene stroom.  In mijn vorig artikel stond trouwens ook wat China gaat investeren het komende decennium dus zelfs onze concurrentiepositie met de zogenaamde BRIC landen wat betreft onze energiekost wordt niet slechter door een verduurzaming van ons energiepark. Dat wij met de VS op kop de grootste vervuilers zijn van de 20<sup>ste</sup> eeuw geeft ons trouwens ook de grootste maatschappelijke verantwoordelijkheid(lees lead by example). Dat neemt niet weg dat we moeten waken over de juiste kost voor een optimale verduurzaming, en hier ziet men toch excessen. Deze week was ik bijvoorbeeld bij de Vlaamse administratie die instaat voor het toewijzen van de ecologiepremie(premie op de investering), deze wisten ons te zeggen dat dit jaar bijna alle premies naar zonnepanelen projecten gaat(90%) en zogoed als alle andere duurzame projecten, biomassa installaties, geen ondersteuning kunnen krijgen. Dat dit niet wenselijk is hoeft geen toelichting, op een moment dat zonnepanelen cowboys,(daarmee bedoel ik sommigen en niet iedereen) de opgewekte energie gratis weggeven als ze zonnepanelen op uw dak leggen weet men dat er iets niet klopt. Nu heeft de Vlaamse regering dat enigszins over zichzelf hen geroepen door de directe subsidiering van zonnepanelen projecten per volgend jaar te verlagen van 450 naar 350 €/MWh en is er een soort gold rush ontstaan naar het einde van het jaar toe. De administratie zal hier dan ook wijzigingen in gaan aanbrengen(de ecologiepremie) zodat ook andere goede projecten kunnen rekenen op ondersteuning op hun investeringen. Extra wrang is trouwens ook dat voor bijvoorbeeld biomassa installaties men meer eigen middelen(lees kapitaal) moet inbrengen naar bv. 30% in plaats van minder dan 20% voor zonnepanelenprojecten. Hierdoor worden ze dus vandaag dubbel gestraft.  Hiermee wil ik niet zeggen dat zonnepanelen projecten geen waarde hebben, integendeel, maar dit mag niet ten koste gaan van andere duurzame productievormen.