Energie-Blog

André Jurres

Het was al eerder duidelijk geworden dat SPE/Luminus nog eens van eigenaar ging veranderen en vandaag is het akkoord tussen EDF en Centrica bevestigd.  Hoewel ik eigenlijk ging schrijven over mijn kort bezoek aan Casablanca van vorige week werd ik vandaag regelmatig gebeld door de media om wat achtergrond informatie te krijgen over de markt en de mogelijke impact van deze verkoop.  Toen deze verkoop vorig jaar werd aangekondigd maakte de toenmalige premier snel duidelijk dat men niet gediend was met deze.  Vandaag maakt men handig gebruik van de nakende regionale verkiezingen om zo te proberen een reactie vanuit de federale overheid te ontlopen.  Dat de politici dezer dagen op eieren lopen om maar geen fouten te maken is trouwens te begrijpen.  Als men naar de grond van de zaak kijkt dan weet iedereen dat de Franse staat de grootste aandeelhouder is van de Belgische energiehuishouding.  Is dit per definitie slecht?  Zoals steeds zijn er twee kanten aan een verhaal, enerzijds zal SPE/Luminus slagkrachtiger op de Belgische markt kunnen acteren daar EDF de grootste exporteur is van goedkope nucleaire energie, anderzijds zal het voor andere spelers die geen toegang hebben tot de lage productieprijs van afgeschreven nucleaire centrales(of deze nu in België of Frankrijk staan maakt niet veel uit) nog moeilijker worden om hun marktaandeel te houden of op te bouwen.  De eerlijkheid dient wel te zeggen dat Centrica weinig kon bieden aan SPE of aan wie dan ook op het Europese vasteland.  Deze elegante aftocht uit België(en andere landen zullen volgen) van Centrica is nog meer begrijpelijk als men hun situatie begrijpt in Engeland.  Daar gas een schaars product wordt in Engeland door het uitputten van hun eigen gasbronnen hebben zij andere stabiele energiebronnen nodig.  Door een deel van de nucleaire centrales te verwerven in hun eigen land kunnen zij zich in de toekomst beter staande houden.  De prijs die betaald wordt voor de 51% lijkt op het eerste zicht fors als men kijkt naar de jaarcijfers van SPE/Luminus maar de strategische waarde voor EDF maakt dit waarschijnlijk aanvaardbaar.  Wat mij opvalt is het gebrek aan ideeën aan wet- en regelgevende kant om ervoor te zorgen dat concurrentie mogelijk blijft in België.  De staat die alle macht heeft in deze(kijk maar naar Frankrijk) kan nieuwe richtingen inslaan om zowel de open markt te stimuleren en tegelijkertijd de investeringen aan te moedigen in nieuwe productie.  Men kan bijvoorbeeld tijdelijk of definitief regelgeving uitgeven die bepaald dat producenten niet tegelijkertijd leverancier kunnen zijn of tot een maximum van X% van hun eigen productievermogen(zeker niet meer dan 30 tot 45%) en visa versa.  Zo kan men ervoor zorgen dat er voldoende spelers aan beide kanten van de markt aanwezig blijven of komen.  Indien de producenten hun eigen opgewekte elektriciteit niet meer intern kwijt kunnen krijgt men ook een markt van vraag en aanbod en dus prijsdruk.  Verder zijn er nog vele mogelijkheden om de zogenaamde zorg voor een Franse overheersing weg te nemen.  Zelf hoop ik ook dat EDF meer geluk zal kennen met SPE en België als belangrijk genoeg zal beschouwen.