Energie-Blog

André Jurres

Gisteren hebben we de officiële opening gehad van de biogasinstallatie in Tongeren, honderden gasten en toffe sfeer.  Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen aan deze leuke en belangrijke dag.  Hierbij weergave van het persbericht. 
Op het industrieterrein van Tongeren Oost, Michielenweg 1 te Tongeren, hebben Biopower Tongeren en zijn aandeelhouders Pholpa, Enovos Luxembourg S.A. en NPG energy NV vandaag 31 augustus 2012 de grootste biogascentrale in Limburg in productie genomen. In aanwezigheid van onder andere Minister van Economie, Innovatie Mevr. Lieten en de burgemeester van Tongeren Dhr. Patrick Dewael werden de motoren gestart die jaarlijks minstens 8.200 uren zullen werken. Deze nieuwe biomassacentrale start met een productie van 2,8 MW op basis van vergiste energiemaïs dat lokaal geteeld wordt in nauwe samenwerking met lokale boeren in een straal van 20 km; Het resulterende milieuvriendelijke biogas wordt geconverteerd naar elektriciteit door middel van een motor en wordt dan op het lokale netwerk geïnjecteerd. 
De biogascentrale die, in 9 maanden, gebouwd is door Schmack Biogas - Viessmann Group is de eerste biogasinstallatie in de Benelux die in deze opstelling gebruik maakt van een propstroomvergister(voorvergisting) die het voordeel heeft dat er meer biogas geproduceerd wordt. 

Voor Enovos is dit project de eerste investering in hernieuwbare energie in België. Jean Lucius, CEO van Enovos Luxemburg verklaart: "De deelname aan dit project benadrukt consistente inzet 'op het gebied van duurzame energie en we zijn blij dat we met dit eerste project in staat zijn om deze boodschap de Belgische-markt in te sturen." 

De aparte drogerinstallatie zorgt ervoor dat alle restproducten 100 % gedroogd kunnen worden met de warmte van de motoren en de uitlaatgassen. De 6.000 ton korrels van droge digestaat kunnen dan gebruikt worden door bijvoorbeeld de landbouwers als zijnde hooggekwalificeerde, milieuvriendelijke meststoffen, hetgeen een gesloten cyclus betekent en een besparing van grote hoeveelheden anorganische bemesting. Minister van Innovatie Ingrid Lieten is tevreden met de nieuwe installatie: Ik ben blij dat op een moment dat er vragen zijn bij onze elektriciteitsbevoorrading, wordt geïnvesteerd in hernieuwbare elektriciteits-en warmteproductie die gebruik maakt van de in Limburg geteelde maïs. Minister Ingrid Lieten wijst ook op het belang van investeringen in onderzoek en innovatie om de Vlaamse energiebevoorrading verder te vergroenen en nieuwe jobs te creëren in de sector. Olivier Carlens, Philippe Muziek en Pascal Nelissen van Biopower Tongeren NV: De biogascentrale produceert via anaerobe fermentatie van energiegewassen en restproducten van de lokale landbouwers duurzame energie. Anaerobe fermentatie is een volledig natuurlijk proces: organisch materiaal wordt afgebroken en omgezet in biogas. Dit gebeurt in zuurstofloze omstandigheden. Ook is de aanwezigheid van de nodige grondstoffen in een straal van 20 km een optimale voorwaarde om naar volledige CO2 -neutraliteit te streven. In deze eerste fase van een capaciteit van 2,8 MW worden meer dan 6.500 gezinnen van groene stroom voorzien. Het is de bedoeling dat de capaciteit van de tweede fase wordt uitgebreid tot 5,6 MW wat genoeg is om de hele stad Tongeren te voorzien van groene stroom.
De investering in Tongeren-Oost kon dankzij de steun van het Vlaamse Gewest, de stad Tongeren, de financiële banken, de lokale boeren en de 3 aandeelhouders van Biopower Tongeren NV.

Een propstroomvergister bestaat uit een horizontale cilindrische tank waarvan de inhoud zich als een prop van voren naar achteren verplaatst door middel van een mechanisch roerwerk.Voordelen van een propstroomvergister t.o.v. een volledig geroerde vergister zijn: - optimale vergisting doordat de mest de vergister niet onvergist kan verlaten - hogere droge stof gehaltes mogelijk (25 % tot 30 % i.p.v. max. 15 %)- compacte bouwwijze geen ophoping van droge stof in de vergister