Energie-Blog

André Jurres

Alvorens direct weer in onze boeiende sector te duiken is het toch goed om even stil te staan bij het afgelopen jaar en vooral ook vooruit te kijken op wat we willen bereiken dit jaar. De Vlaamse minister-president Geert Bourgeois zei het de afgelopen dagen nog: het is zo slecht niet in ons land en wellicht is hij hier te leen gegaan want het lijkt wel veel op optimism is a moral duty. Maar hij heeft wel gelijk want natuurlijk gaan er vele dingen fout in een complexe samenleving, maar we moeten ook kijken naar de middelen die we hebben om het beter te doen.

Tegelijkertijd zegt professor Lode Vereeck terecht dat er meer dient geïnvesteerd te worden in O&O om zo bij de top te kunnen horen, maar op zich vullen deze boodschappen elkaar aan. Nu, woorden op zich vullen geen gaatjes en alleen daden zullen ons de noodzakelijke vooruitgang brengen. Naar onze sector teruggaand, is de verwachting van een lange termijn energiepact hoog en ook hier zal vanuit de diepte dienen gewerkt te worden. België kan en dient ook resoluut te gaan voor nieuwe oplossingen in onze sector want ook de tijdens de Kerstvakantie is het vooruitzicht niet echt beter geworden.

De lage olieprijs doet Europa opgelucht ademhalen om de economische motor toch maar aan de gang te krijgen, alleen is dit geen duurzame groei. Als we onze groei moeten gaan baseren op de olieprijs die zowat volledig buiten Europa wordt bepaald, dan geeft Europa ook indirect aan dat ze het zelf niet meer weten.

Zelf heb ik enige nieuwe accenten gelegd voor 2015 door enige bedrijven te gaan ondersteunen binnen en buiten mijn sector. Enerzijds is er een jonge start-up genaamd Enervalis die zowel in Europa als in Amerika actief is met het ontwikkelen en aanbieden van slimme oplossingen voor onze sector (zie www.enervalis.com). De informatisering van onze sector is geen nieuw gegeven, maar met de komst van prosumers (decentrale productie die ook lokaal geconsumeerd wordt) is het speelveld wel een stuk complexer geworden.

De netwerken zijn niet uitgerust voor de honderdduizenden kleine duurzame productiebronnen en men merkt nu al in sommige steden dat de lokale netwerkbeheerders op de rem gaan staan. Het installeren van honderden elektrische laadpunten in een stad is een ding, maar er tegelijkertijd gebruik van kunnen maken zonder het net (of wijken) in problemen te brengen, is een ander. Het beter beheren van de energiestromen wordt een van de uitdagingen voor onze sector.

Anderzijds speelt ook het probleem van gebrek aan opslag (of verwerking tot andere brandstof) van bijvoorbeeld windenergie. Dat waterstof nog een geweldig potentieel heeft in de Lage Landen(en daarbuiten) is al jaren geweten, maar de echte doorbraak laat nog op zich wachten. Als transportbrandstof zullen we moeten wachten totdat de olieprijs naar nieuwe hoogten gaat of het klimaat ons inhaalt. Dat 2014 ons een nieuw warmterecord heeft gebracht wereldwijd veroorzaakt zelfs geen rimpeling in het politieke speelveld, de kreeft wordt langzaam gekookt en beseft niet dat hij het volgende maaltje is.

Ook in België verricht een bedrijf als Hydrogenics onderzoek ( www.hydrogenics.com ) naar het actuele onderwerp van Power-to-Gas om in detail te bekijken hoe waterstof mee een van de dragers kan worden voor het groeiende aandeel in duurzame productie. Het kunnen opslaan van bijvoorbeeld wind in waterstof als opslag is een ding, maar vervolgens deze productie te gebruiken als brandstof in ons wagenpark heeft nog meer potentieel. Met de huidige brandstofprijzen zal dit nog niet lukken, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Ook kunnen overheden het goede voorbeeld geven en hiervoor een gedetailleerd beleid uitwerken zodat bijvoorbeeld een van de grote obstakels, zijnde het gebrek aan tankstations voor waterstof en CNG, op termijn wordt opgelost.

Buiten de mogelijkheid om windenergie om te zetten in waterstof die op zijn beurt wordt omgezet in methaan en dus bruikbaar als CNG, is het ook mogelijk om biogas om te zetten in CBNG en zo heb je dus groen gas waar voertuigen op kunnen rijden. Ook hier verwacht ik dat de komende jaren werk van gemaakt zal worden om C(B)NG als volwaardig alternatief naast diesel en benzine te krijgen. Anders dan LPG wat eigenlijk een afvalproduct is van olie, is CNG een stuk schoner en zeker al als je deze uit biogas haalt. Ook hier zal de overheid een belangrijke rol spelen om deze nieuwe vormen van lokaal geproduceerde brandstof te kunnen laten penetreren in de markt. Hoe groot de interesse van die overheid nog is met de actuele lage olieprijs, valt af te wachten.

Als laatste ondersteun ik ook een nieuw initiatief in de software sector, in meer bepaald de gehoorindustrie. Deze zeer afgeschermde sector (wereldwijd zes fabrikanten) is decennia lang vrij statisch gebleven en werd vooral als noodzakelijk aanzien voor ouderen. Nu 15% van de bevolking vandaag al gehoorschade heeft (o.a. door alle moderne audio-apparaten en het randlawaai in de maatschappij), wordt dit probleem steeds meer mainstream. In de toekomst zal men met een hoorprobleem veel meer kunnen dan vandaag door de mogelijkheden van Bluetooth, Wi-Fi en software. Dit bedrijf Samplified (www.samplifiedeurope.com) heeft als ambitie om met software oplossingen op maat deze sector open te breken (in eerste instantie in een aantal landen in Europa) in alle geledingen door toegang te verlenen aan een billijke kost. Benieuwd hoe de overheid en de bedrijven in de sector hierop gaan reageren.

De hoofdaandacht blijft natuurlijk de verdere groei van NPG Energy ondersteunen, maar gezien we vorig jaar alleen al drie nieuwe biogascentrales hebben laten bouwen (waarvan er twee al operationeel zijn) en ook een vierde initiatief, zijnde NPG Agro, hebben opgestart, lijkt me de verdere implementatie voor dit jaar het hoofdpunt. Het bewerken van meer dan 1200 hectaren is op zich een groot project te noemen met een oogst van meer dan 100.000 ton landbouwproducten waarvan ook met inbegrip van een winteroogst. Ook is het afwachten wat onder andere de Vlaamse overheid en de bevoegde minister Turtelboom uit de spreekwoordelijke hoed gaan toveren met hun beleid. Het is een ding om te zeggen dat je het groenestroomcertificatensysteem overboord gooit, maar het is een heel ander ding om een nieuw investeringsbeleid op te bouwen dat stabiliteit kan brengen. De minister verdient in ieder geval het voordeel van de twijfel, maar men moet goed beseffen dat iedere dag vertraging betekent dat er minder zal geïnvesteerd worden in Vlaanderen. Onze projecten in ontwikkeling zijn momenteel dan ook vooral in Wallonië en Nederland.