Energie-Blog

André Jurres

De tegenaanval door de Commissievoorzitter is ingezet.  Deze week heeft hij in verschillende reacties duidelijk gemaakt dat men moet blijven kijken naar de inhoud en niet naar de vormgeving.  Hierin heeft hij gelijk, het lezen van het rapport lijkt me ook een eerst gegeven om te kunnen oordelen over de voorgestelde oplossingen.
Hier raakt hij echter aan wellicht een eerste onhandigheid van communicatie, indien men wilt dat mensen niet enigszins emotioneel reageren zou men eerst uitgebreid de verschillende partijen de tijd moeten geven om het rapport te lezen zodat men in ieder geval onderbouwd kritiek kan geven, vervolgens kan men dan in de media toelichting geven.  Alle reacties lezende kun je afleiden dat dit niet gebeurd is.  Gezien de gevoeligheid van dit onderwerp en de beslissing van de vorige paarse regering in 2003 om de kernuitstap vast te leggen had men eerst alle partners op voorhand een copy van het rapport moeten geven.  Hier loopt men dan natuurlijk het risico dat één van die partijen eerst naar de media loopt maar dat moet men er dan maar bijnemen.  Het bespreken van onze energiestrategie voor de komende 25 jaar vergt een brede consensus over de grenzen hen en dus dient men informatie te delen.
In mijn vele ontmoetingen merk ik dat zowel voor- als tegenstanders bang zijn voor een verdere bespreking van mogelijke oplossingen voor onze energiebehoeften.  De echte argumenten blijven steeds meer achterwege en men valt terug op schaken en bepalen van de stappen die de tegenpartij kan nemen.  Deze potentiële loopgravenoorlog mag en kan niet tel ang duren.  De komende verkiezingen kunnen wat betreft het energievraagstuk niet te snel komen zodat de partijen dwars van eigen belang kunnen denken in het belang van het land, de sector en de klanten.
Een bijkomende uitdaging is de ondanks terecht opflakkerende bezorgdheid voor ons milieu en hoe we kunnen zorgen dat de vervuilende onderdelen zoals transport, mens en energie hun steentje bijdragen.  In een komende oplossing voor onze energiebehoeften voor de komende 25 jaar dient mee te worden opgenomen hoe we hieraan een oplossing kunnen geven en wat de investeringen zullen zijn in mens en middelen om dit te realiseren.