Energie-Blog

André Jurres

Deze week nam de provincie Antwerpen een opmerkelijk standpunt in door een negatief advies te geven op de aanvraag van Biox voor de bouw van een relatief grote centrale, 47,5 MW, die blijkbaar zou gebouwd worden met oude dieselmotoren.  Dat het debat over palmolie in heel Europa en eigenlijk de hele wereld aktueel is kan men overal lezen.  De hoofdreden is de enorme prijsstijgingen van het laatste anderhalf jaar en de relatieve schaarste op de wereldmarkt.  Ten eerste denk ik dat de provincie vandaag een goede beslissing heeft genomen daar deze centrale te groot is in zijn concept.  In de filisofie van decentrale opwek is een maximum van 20 MW een goed vertrekpunt.  Ten tweede dient men in Europa een duidelijke uitspraak te doen of productie met palmolie kan of niet, voor investeerders is dergelijke onzekerheid nefast.  Sowieso ziet men vandaag een aantal van dit soort snelle jongens die gebruik willen maken van het subsidiesysteem, op zich niks verkeerd mee maar als we eerlijk zijn dan is men vooral bezig met het bouwen van een financieel product en niet zozeer met duurzame oplossingen.  Persoonlijk denk ik dat er een certificering moet komen voor zaken zoals palmolie zodat men kan aantonen dat deze olie op duurzame wijze is totstand gekomen.  Sowieso is het gebruiken van voedselbronnen om energie op te wekken moeilijk vereenigbaar met een woord als duurzaam.  Dat men afval producten gebruikt is logischer voor de opwek van energie zolang deze de uitstoot van giftige stoffen kunnen beperken.  Men zal in de toekomst toch moeten nadenken in andere netwerkconcepten daar decentrale opwek een andere benadering vergen.