Energie-Blog

André Jurres

Ondanks de komkommer tijd die we altijd kennen gedurende deze tijd van het jaar heeft de media zeer weinig aandacht besteed aan de mededeling die deze week kwam.  Na meer dan een half jaar onderhandelen ruilen Eon en GDF/Suez elektriciteitscentrales met elkaar.  In een klap krijgt Eon grosso modo 10% van het Belgisch productiepark in handen.  Een deel van de 10% bestaat ook uit nucleaire capaciteit en deze is eerder virtueel te noemen(hier worden geen centrales geruild maar een deel van de productie).  Men kan dit zonder twijfel wel de energiegebeurtenis van het jaar noemen qua marktwerking of dan toch vooral de impact in de toekomst.  Dit resultaat was sowieso een eis van Europa naar zowel Eon(die in Duitsland een klein deel van zijn productie moest afstoten) en de fusie tussen GDF en Suez vorig jaar.  Op korte termijn hoeft men echter niet te verwachten dat hierdoor de markt opener(lees meer concurrentie) zal worden daar er maar een partij is die deze capaciteit(lees de output van de 10% centrales die Eon verwerft) nodig heeft en dat is Suez/GDF.  Het spreekt vanzelf dat zij niet van de ene dag op de andere 10% van hun klanten kwijt zijn. Men kan verwachten dat voor de eerste jaren deze output al terug verkocht is aan GDF/Suez door Eon met een kleine winstmarge. Op middellange tot lange termijn(lees meer dan vijf jaar) wordt Eon wel een speler die ook in de markt(lees klanten) meer en meer marktaandeel zal kunnen vergaren om naar 10% te groeien(maximum). Het is wel zo dat enkele van de geruilde centrales al zeer oud zijn(de kolencentrales bijvoorbeeld) en deze zo snel mogelijk dienen gesloten te worden. De eigenaars van oude kolencentrales proberen wel via de zogenaamde ombouw naar biomassa deze oude dozen langer open te houden maar hier zou de wetgever/regelgever moeten ingrijpen. De efficiëntie van deze oude installaties blijft slecht en men hindert hiermee nieuwe spelers in de markt die nieuwe centrales moeten bouwen en dus niet concurrentiële stroom produceren(zij dienen hun nieuwe centrales biomassa/gas/etc nog af  te schrijven en de ombouw van een oude kolencentrale bijvoorbeeld is minder duur). Men zou in de komende onderhandelingen met Suez/GDF deze oude sites mee moeten opnemen als zijnde een verplichting tot verkoop aan nieuwe spelers om ervoor te zorgen dat het marktaandeel van de dominante privé speler naar een aanvaardbaar niveau zakt en concurrentie mogelijk is. Geen een speler mag meer dan 30% in een markt hebben want anders kunnen de kleinere niet concurreren op de lokale markt.  Het argument dat we over een Europese markt spreken is gewoon niet correct daar elektriciteit een fysiek product is en via kabels wordt geleverd. België heeft alleen grensovergangen met Frankrijk en Nederland en daar stopt voor ons Europa.(voor gas gaat dit slechts gedeeltelijk op maar is het transport ook een van de grootste obstakels in vrije marktwerking).  Neem bijvoorbeeld België en Nederland en vergelijk de elektriciteitsfacturen van een gemiddeld gezin, waarom betalen wij(in België) gemakkelijk 30% meer?(fuelmix meegenomen in deze vergelijking want met 55% afgeschreven kerncentrales produceren wij veel goedkoper dan gasland Nederland).