Energie-Blog

André Jurres

De Nederlandse evenementenbranche is met meer dan achthonderd festivals en 23 miljoen bezoeken per jaar een belangrijke sector voor de economie. Onderwerpen als duurzaamheid, innovatie en sociale verandering staan steeds vaker en hoger op de agenda. ADE en ID&T nemen het voortouw in deze ontwikkelingen en brengen voor het vierde jaar op rij de belangrijkste denkers en vernieuwers op deze vlakken bijeen tijdens ADE Green. Woensdag 19 oktober is De Brakke Grond het toneel voor bezielende workshops en paneldiscussies over de groene en sociale toekomst van de evenementen- en muziekindustrie.


Festivals zijn belangrijke culturele verzamelplaatsen en broeinesten van vernieuwing. Organisatoren en artiesten in deze sector worden zich steeds bewuster van hun platform. Zo had DGTL dit jaar voor het eerst een volledig vegetarische festivalcatering, en bespaarde daarmee 14 miljoen liter water en 52 ton CO2-uitstoot. Voorts is Dekmantel het eerste grote Nederlandse festival met volledige klimaatneutrale energievoorziening met biodiesel van Goodfuels. Afgelopen zomer zijn op de Mysteryland camping al een aantal mooie duurzame initiatieven getoetst, waaronder een statiegeldsysteem op hard cup bekers, een uitrolbare zonnecel van 35 meter en friet gemaakt van de lokale aardappels van boer Gert-Jan Petrie. Het doel van deze initiatieven: energieverbruik verduurzamen en groeien richting afvalvrije campings. Mysteryland heeft tussen 2011 en 2015 al gezorgd voor 44% minder CO2 uitstoot, 31% minder dieselverbruik en 49% afvalvermindering. Verder wordt Greenbattery, een grote batterij die wordt opgeladen met windenergie zodat er minder aggregaten nodig zijn, steeds meer toegepast en winnen intelligente bier-en carboneersystemen (ICEK) met een energie vermindering van 43% steeds meer terrein.


Even terugblikken: de Green Deal
ADE Green brengt eens per jaar initiatiefnemers en influencers bij elkaar om kennis te delen en maatschappelijke veranderingen aan te jagen. Met succes: op de conferentie vorig jaar werd bijvoorbeeld de Green Deal Afvalvrije Festivals getekend, een afspraak tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de acht grootste Nederlandse festivalorganisatoren (Amsterdam Open Air, DGTL, Extrema Outdoor, Into The Great Wide Open, Mysteryland, Solar Weekend, Welcome to the Future en Zwarte Cross) en de organisaties Nederland Schoon en Green Events Nederland om afval te verminderen, te scheiden en te recyclen. Doelen tot en met 2018 zijn onder meer de hoeveelheid afval die vrijkomt per bezoeker met 25% te verminderen door onder andere meer gebruik van hard cups (bekers die je koopt en waar je bij inlevering statiegeld voor terugkrijgt). Daarnaast proberen de deelnemers aan de Green Deal voor 2018 te zorgen dat 50% van al het afval gescheiden wordt ingezameld en 50% van de ingezamelde kunststoffen te recyclen.


De vierde editie van ADE Green: what to expect?
Tijdens de vierde editie van ADE Green worden de resultaten van de Green Deal gepresenteerd en besproken door alle deelnemende festivals. Daarnaast lanceert Open-House in samenwerking met het Rode Kruis een programma waarbij festivals ingezet worden als proeftuin voor innovaties die toepasbaar zijn in vluchtelingenkampen. Daarnaast vinden er verschillende workshops plaats, zoals het bouwen van duurzame decors en podia (workshop Sustainable Mainstage), het verduurzamen van evenementen (workshop Green Event Management), afvalvermindering en recycling op festivals (Green Events Presents Waste Management workshop) en wordt verteld waarom poep het nieuwe goud kan zijn (workshop Poop is Gold).

Pitcht u maar!
Ook gemeente Amsterdam draagt bij aan het streven naar duurzame evenementen in 2020 en nodigt mensen uit om tijdens ADE Green een vijf minuten durende pitch te presenteren aan een vakjury over hoe een evenement kan bijdragen aan het verminderen, scheiden en recyclen van afval.