Energie-Blog

André Jurres

De kroniek van een al lang aangekondigde dood leek het wel, niemand is echt verrast dat de ombouw van de voormalige kolencentrale tot houtverbrander niet doorgaat.

Dat na het biomassa project in Gent nu ook Genk begraven wordt is nog maar het topje van de ijsberg. Achter de schermen worden er nog talloze meer projecten afgevoerd wegens niet meer haalbaar of gebrek aan ondersteuning. Of het definitieve doek echt gevallen is voor Langerlo is af te wachten, maar wie nog interesse heeft zal heel snel moeten gaan en veel slagkracht moeten bezitten. De boodschap echter naar het buitenland toe is er één van: ‘blijf weg’, want het niet geven van uitstel is een duidelijk signaal.

Wat gaat er nu gebeuren voor deze site in Genk, die in de basis buitengewoon geschikt is om andere energieprojecten te bouwen? Hetgeen me nog de meeste zorgen baart is dat onze overheid zelfs nog geen suggesties durft te doen voor deze site. Zoveel sites hebben we niet waar zowel de schaalgrootte, waterwegen, personeel en aansluiting op het hoogspanningsnet van Elia aanwezig is.

Nu we (terecht) houtverbranding naar de geschiedenis hebben verbannen zou het van visie getuigen om te durven kiezen voor de uitbouw van een technologie van de toekomst op deze historische site. Waarom kan men in Duitsland wel een grootschalige opslag uitbouwen en wij niet? Waarom zouden we bijvoorbeeld rond Genk geen groene waterstofindustrie op gang brengen of in ieder geval met een grootschalig proefproject als overheid aantonen dat wij kiezen en vooral durven kiezen voor een toekomst en aantonen dat we wel een visie durven ontwikkelen?

Natuurlijk is het positief dat er vorig jaar meer dan 2000 Vlaamse gezinnen hebben gekozen voor een warmtepomp en is het goed dat er al 27.000 gezinnen één hebben, alleen is de weg nog lang en zijn er alleen al in Vlaanderen 2,6 miljoen gezinnen.

Aan dit tempo zijn we nog meer dan 100 jaar bezig, dit door obstakels zoals het distributietarief op elektriciteit dat gebaseerd is op verbruik en niet op vermogen zodat duurzame vormen van energie zoals warmtepompen nog steeds zwaar worden afgestraft.

Voor Vlaanderen zou het een prioriteit moeten zijn om een site als Langerlo te gebruiken voor de ontwikkeling van een nieuwe toekomstgerichte visie. Het zou getuigen van slagkracht als Vlaanderen durft te kiezen voor een grootschalige uitrol van nieuwe technologie om ons zo direct op de wereldkaart te zetten of toch in ieder geval in Europa.

Ver gezocht? Helemaal niet want in het verleden hebben wij meermaals vooruitstrevende zaken aangepakt, met het oude coax netwerk hebben we een Internet snelweg uitgebouwd, elektronisch bankieren, Tractebel, kernenergie, waterstof/chemie (haven van Antwerpen), enz.

Steeds waren wij mee in het koppeloton en er is geen reden waarom we niet weer mee aan de leiding zouden kunnen staan, maar hiervoor is ons land te versnipperd geworden met te veel bevoegdheidsverdeling. En toch is het te hopen voor de werknemers van Langerlo dat er snel werk gemaakt wordt van de sanering van de site door de overheid, zodat zij kunnen helpen om de site klaar te maken voor nieuwe grootschalige energieprojecten.