Energie-Blog

André Jurres

Dit weekend is het duidelijk geworden dat de bevoegde minister ook geen warm voorstander is van geplafonneerde prijzen.  Waar hij echter niet over sprak, wat dan wel?  Hoewel ik begrip kan opbrengen dat hij ontslagnemend is heeft de markt toch behoefte aan oplossingen. 
In een onlangs uitgewerkt wetsvoorstel heb ik gezien dat een bepaalde partij voorstelde om in plaats van de verkoopstarieven te begrenzen de groothandelsprijzen te controleren en waar nodig in te grijpen.  Dit is een zeer goede tijdelijke maatregel die eigenlijk een oplossing biedt voor de grote concentratie van ons productiepark.  Zodoende geeft men ook een “incentive” voor de dominante marktpartij om een deel van zijn park af te stoten zodat de “cap” op de groothandelsprijzen wordt losgelaten.  Een redelijk percentage is een daling onder de 50% van het totaal opgewekt vermogen.   Ook echte VPP’s(georganizeerd of in ieder geval onder de supervisie van de regelgever) zouden hier kunnen dienen en zo dus de termijn beperken van marktmanipulatie.  Belangrijk blijft dat de wet- en regelgevers zo kort en minimaal mogelijk ingrijpen in de marktwerking.   Gezien er geen marktwerking is vandaag, of in ieder geval ruim onvoldoende, heeft de volgende regering hiervoor een duidelijk mandaat.