Energie-Blog

André Jurres

Op 6 mei 2013 hebben NPG energy en Spin-group een overeenkomst getekend voor de bouw van een biomassacentrale. NPG energy neemt de investering op zich en is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking.
De Spin-group gaat de groene stroom gebruiken voor de fabricatie van tapijtgaren. De centrale zal jaarlijks 8.200 uren draaien en hoofdzakelijk afvalproducten verwerken tot biogas. De overeenkomst werd getekend door Michiel Smits voor de Spin-group en door Dhr. André Jurres voor NPG energy. </b>

Deze nieuwe biomassacentrale met een productiecapaciteit van 2,4 MW kan genoeg groene stroom leveren voor bijna 5 000 gezinnen. Zowat de ganse elektriciteitsproductie van 19 GWh zal lokaal gebruikt worden door de Spin-group.  De biomassacentrale zal binnen de negen maanden gebouwd worden en de eerste testen zijn voorzien tegen februari 2014. De centrale zal volledig operationeel zijn vanaf het tweede kwartaal van 2014.

André Jurres, NPG energy: De samenwerking met de Spin-group om tot deze overeenkomst te komen toont aan dat decentrale duurzame elektriciteitsproductie ook ingezet wordt in de industrie. Een bedrijf als Spin-group toont ook aan dat zij een duurzame visie hebben naast hun hoofdactiviteit. NPG energy bouwt zo zijn derde biomassacentrale in Vlaanderen, in Bocholt en in de Antwerpse Haven bij het Deurganckdok, dit jaar en deze investering zal maximaal 9 miljoen euro bedragen. Deze biomassacentrale produceert groene energie via anaërobe fermentatie op basis van afvalproducten. Anaërobe fermentatie is een volledig natuurlijk proces: organisch materiaal wordt afgebroken en omgezet in biogas. Dit gebeurt in zuurstofloze omstandigheden.

Hiervoor is er een 50.000 ton louter plantaardige voeding op jaarbasis nodig.

Het menu kan variëren in functie van best practice en vraagaanbod van organisch biologisch afval en gewassen, waar steeds wordt getracht deze gewassen te laten telen en bevoorraden door lokale partners.  Behalve elektriciteit wordt er ook warmte geproduceerd die dan gebruikt wordt om het restproduct nagenoeg volledig in te drogen, zodat dit lokaal en internationaal vermarkt kan worden als natuurlijk mestproduct bij onder andere fruit en wijnboeren.

Michiel Smits, CEO Spin-group BV: De Spin-group is 'zo trots als een pauw' met de realisatie van deze biogascentrale naast onze productiefaciliteiten. Na 11 jaar vechten voor alternatieve energie is het met deze professionele partij gelukt om dit prachtige project van de grond te krijgen. Voor de toekomst van onze dochtermaatschappijen Spindor 1973 NV en Triple S NV gaat deze investering een verankering in Limburg betekenen voor minimaal een periode van 10 jaar. Het is namelijk de realisatie van deze energiecentrale die ervoor heeft gezorgd dat ons bedrijf het aandurft om het diepe in te duiken en een grote investering, ca. 6,5 miljoen euro, in uitbereiding van productie van PP BCF garens te doen. De combinatie van bovengenoemde investeringen door NPG en Spin-group genereren volgens onze inschattingen, direct en indirect, jobs voor een 200-tal mensen. Jobs die bovendien zijn gegarandeerd voor langere tijd.

Goed voor de Spin-group en haar medewerkers, goed voor NPG, goed voor de gemeente Peer en goed voor de provincie Limburg. Iedereen mag er trots op zijn dat krachten gebundeld kunnen worden en een dergelijk zeer moeilijk realiseerbaar project toch mogelijk maken!

NPG energy nv

NPG energy heeft andere projecten in ontwikkeling en beheer, gebaseerd op bewezen technologieën waaronder biomassa, wind, warmtekrachtkoppeling en zon. Sinds begin 2011 is NPG energy begonnen met de ontwikkeling van duurzame projecten in Nederland.

NPG energy is opgericht door twee ervaren managers en energiespecialisten die op de Belgische energiemarkt actief zijn sinds het begin van de liberalisering. In 2011 werd Roger van Gestel aandeelhouder en manager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van projecten in Nederland voor NPG energy.

Van 2002 tot 2007 was Jacques Adam werkzaam als gespecialiseerd consultant bij Essent Belgium voor verschillende projecten en regelgeving. Hij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Essent Belgium in Wallonië.  André Jurres is oprichter (2001) en voormalig Gedelegeerd Bestuurder van Essent Belgium(tot 09/2006).  Daarvoor was hij gedurende elf jaar actief in de telecomsector.

NPG energy investeert dit jaar ongeveer 50 miljoen euro in vier nieuwe biomassacentrales waarvan drie (elk 3 MW) in Vlaanderen (o.a. in Bocholt, Peer en de Antwerpse Haven bij DPW) en een in Nederland (biogasinjectie in het gasnet 10 miljoen m³ per jaar).

Voor bijkomende informatie over NPG energy nv:  

Dhr. André Jurres

Tel: +32 (0) 475 23 85 49 of +32 (0)12 441 999

E-mail: andre.jurres@npgenergy.eu 

Website: www.npgenergy.eu

Spin-Group BV

Hoofdkantoor in Eindhoven, NL

Spin-group BV is de holding company voor enkele dochtermaatschappijen die zich allen bezighouden met de fabricage van garens voor de tapijtindustrie. Haar markten bevinden zich voornamelijk in Europa, Noord-Amerika en Austraal/Azië. De productie van alle energie intensieve processen zullen toekomstig gebeuren op de site in Peer waar de nieuwe energiecentrale wordt gebouwd.

De arbeidsintensieve productie wordt verder naar Polen verplaatst vanwege de extreem hoge werkgeverslasten op arbeid, niet te verwarren met netto-lonen, in België.

De dochtermaatschappijen stellen gezamenlijk ca. 300 mensen te werk en realiseerden afgelopen boekjaar een geconsolideerde omzet van ca. 40 miljoen euro.

Voor bijkomende informatie over Spin-Group BV:

Dhr. Tom Cappuyns, CFO Spin-group BV

Tel: +32 11 610610

E-mail tom.cappuyns@spin-group.eu

Website: www.spin-group.eu