Energie-Blog

André Jurres

Verder was er ook nog een interessante spreker van de Europese Commissie die wist te vertellen dat er in juni een derde set maatregelen komt ter bevordering van de energieliberalisering.  De dag ervoor had hij ook een vraag gesteld tijdens de presentatie van Ellen Joncheere over SMP.  Significant Market Power/Party of in het Nederlands aanzienlijke marktmacht werd ook in telecom gebruikt om een aparte set regelgeving te introduceren voor die marktpartijen die meer dan 25% marktaandeel hadden.  Het voordeel hiervan is dat je veel gerichter kan werken naar een verdeling van bij een marktopening.  De moeilijkheid is wel dat je concrete regelgeving moet kunnen schrijven die relevant is voor bijvoorbeeld de energiemarkt.  Hij vroeg aan mij een concreet voorbeeld van SMP en ik gaf hem het voorbeeld van tariefcontrole op de dominante marktpartijen, dit wil zeggen dat zij bijvoorbeeld hun prijs niet mogen laten zakken totdat ze genoeg marktaandeel verloren hebben.  Dit zou in de energiesector specifiek niet werken daar de dominante marktpartijen vandaag eigenlijk de aankoopprijs bepalen en dus ook de verkoopprijs.  Dit zou wel kunnen werken voor bijvoorbeeld productie waar men zou kunnen stellen dat partijen die meer dan 25% productie bezitten geen nieuwe productie meer mogen bouwen behalve ter vervanging van de bestaande.(met bestaande bedoel ik dan wel als dit beperkt blijft tot 25%).  Hoewel hij tijdens zijn presentatie verwees naar ons gesprek van de dag ervoor, door te bevestigen dat de nieuwkomers in de markt het schijnbaar moeilijk hadden, ging hij er niet op in.  De interesse die er was van de Oost Europese energiebedrijven om ook bij hun concurrentie te introduceren was hoopgevend, hopelijk zullen deze landen leren van de fouten die wij in West-Europa hebben gemaakt en meer ondersteunende maatregelen nemen als zij hun markten openen.  In deel 3 ga ik in op mijn eigen presentatie en de reactie daarop.