Energie-Blog

André Jurres

Ook deze week heb ik met een aantal collega's uit de industrie en politiek gesproken over de bevindingen van de studie die door BDO en Lydian op mijn verzoek werd uitgevoerd.  Wat terug blijft komen is het besef dat er noodzaak is voor een masterplan die antwoorden kan bieden voor de noodzakelijke investeringen in nieuwe productie.  Jammer genoeg is onze energiebehoefte niet gelijk aan de wens om het klimaat te ontlasten.  De komende 20 tot 40 jaar zullen de globale energiebehoeften nog met 30 tot 50% stijgen en zal men fossiele brandstoffen blijven gebruiken(tot ze op zijn).  Dit heeft ook te maken met de kost van de brandstof in verhouding met het ontwikkelen van nieuwe brandstoffen.  We zien nu al dat de huidige crisis de objectieven van Europa op losse schroeven zet.  Ook mensen zoals de voormalige CEO van Shell durven nu harder te roepen wat er gaat gebeuren.  Men zal toch scenario's moeten uitwerken waar enerzijds de uitstoot te hoog blijft versus de ontwikkeling van een duurzame toekomst.  Indien we de industrie, de burger en het klimaat willen belasten met de zoektocht naar een schone energiebron dan zal de staat zijn rol moeten opnemen en de huidige winsten van de energiesector moeten reserveren voor onderzoek in de toekomst(lees de winsten niet alleen gebruiken om budgetten te laten kloppen).  Daar we in België ons ganse productiepark moeten vernieuwen de komende twintig/dertig jaar is hiervoor veel geld nodig, zeker als men CO2 neutrale centrales wilt die de prijs van de output behoorlijk zullen opdrijven. 
Ook in mijn gesprekken met de financiële sector merk je dat de omslag naar duurzame, kleinschalige en decentrale productie nog aangepaste financiële producten vereisen. Het uitblijven van een uniform subsidiesysteem op Europees vlak is een echte hinderpaal voor een ambitieus beleid.
Het Belgisch subsidiesysteem is en kan een voorbeeld zijn voor andere landen zoals Nederland waar de ontwikkeling van nieuwe groene stroom productie achterblijft.  De bevoegde minister Van der Hoeven moet nu snel werk maken van een stabiel beleid anders zal de industrie zijn rug toekeren.  Ook voor België is dit heel belangrijk daar Nederland een van de natuurlijke partners kunnen zijn om systemen uit te wissen zoals het certificaten systeem.  Het is eigenlijk een raadsel waarom dit nog niet is gebeurd.