Energie-Blog

André Jurres

Dit voorjaar werd ik geconfronteerd met een onfortuinlijke gebeurtenis, tijdens een vrijdagnacht belde plots de politie aan mijn deur en vroeg mij of een Mercedes van mij kon zijn, nog niet goed wakker zag op zowat honderd meter de brandweer een wagen aan het blussen. Het was mijn Mercedes die in brand stond of dan toch het motorcompartiment. Snel liep ik mee naar buiten en zag al snel dat zowel de motorkap opengebroken was door de brandweer(om de brand beter te kunnen blussen) en het linkerzijraam van de bestuurder was ingeslagen om zo ook van binnenuit naar de motor toe te kunnen blussen. Mijn eerste gedachte was iemand heeft de wagen in brand gestoken maar zowel brandweer als politie zeiden mij al snel dat dit volgens hun niet het geval was daar de brand hoog in de motor was begonnen. Dit kon je trouwens goed zijn daar ter hoogte van de zekeringskast de verf van de motorkap(aan de binnenkant) helemaal weg was(maar alleen op die plek). Gezien het midden in de nacht was kon ik niet direct iets doen en dacht ik nog geluk te hebben daar toevallige voorbijgangers de rookontwikkeling hadden gezien en zo direct de brandweer en politie hadden verwittigd. De ochtend daarna belde ik onmiddellijk naar Mercedes om hem te laten takelen naar de garage daar ik hiervoor een apart contract had voor afgesloten. Het zogenaamde freemind contract van Mercedes was mij door de verkoper aangeprezen daar men zo de garantietermijn van de wagen kon verlengen en alle onderhoud er ook in zat. De reden waarom de verkoper mij dit had aangeraden was dat ik vanaf de eerste weken vele kleine defecten had aan deze wagen. Dat dit iedere maand 200 Euro kostte nam ik er dan maar bij daar na enkele maanden de wagen al veel te vaak in de garage had gestaan. Ondanks dat reeds een lang bestaand model was en ik hiervoor dezelfde had. Groot was mijn verbazing toen ik zaterdagmorgen naar Mercedes belde en zij me zeiden dat ik eerst maar naar mijn verzekering moest bellen. Geen sleepdienst, geen herstellingen nog geen vraag van heeft u geen andere schade geleden. Geluk heb ik gehad dat de wagen op de straat stond en niet bijvoorbeeld in mijn garage want dan had niemand hem zien roken en was heel mijn huis in vlammen op gegaan op een moment dat wij lagen te slapen. Om een lang verhaal kort te houden heb ik gewacht tot de expert(door mijn verzekeringsbedrijf aangesteld) zijn verslag klaar had, de conclusie is glashelder, kortsluiting die zich heeft kunnen blijven voeden door de batterij leeg te maken zodat deze ook geïmplodeerd is. Verder zei hij in zijn verslag ook dat de geleden schade groot was en de wagen hierdoor niet meer hersteld kan worden.(of moeilijk). Daar deze auto net vijf jaar oud is heb ik aan Mercedes(schriftelijk) gevraagd om het technisch mankement te herstellen zoals voorzien is vanuit het Freemind contract. Mercedes heeft nu gezegd dat zij hier niet zullen op ingaan daar ze niet meer kunnen vaststellen waar de kortsluiting begonnen is(nogal logisch gezien alle bedrading in de motor een vaste plastic koek geworden is). Een toch vreemde houding en ze schrijven verder in hun brief dat ze het verslag van de expert naast zich neer leggen(ondanks dat ze eerder in de brief zetten dat ze de kortsluiting niet kunnen terugvinden door de brand maar niet ontkennen dat er wel degelijk een kortsluiting was. De moraal hier is niet alleen dat een zogenaamd kwaliteitsmerk als Mercedes natuurlijk niet zomaar mag opbranden met mogelijk gevaar voor eigen leven maar dat als men veiligheden aanbied zoals een duur freemind contract. De rechter zal verder beslissen of Mercedes zijn plicht niet dient te doen vanuit juridisch oogpunt(in relatie tot het freemind contract) en tevens hun product kwalitatief niet beter moet maken. Inmiddels hebben al twee mensen die van plan waren om een nieuwe Mercedes te kopen hiervan af gezien en zal dit verhaal nog een heel lang staartje krijgen.