Energie-Blog

André Jurres

NPG Groningen is een joint-venture tussen NPG energy nv (NPG) en HLS green energy die als doel heeft om een biogasinstallatie te ontwikkelen in Groningen op het industrieterrein van het AVEBE in Foxhol.

Deze nieuwe biogasinstallatie zal een productiecapaciteit van 15 MW bevatten en de doelstelling is om in 2013 met de bouw te kunnen starten.

De biogasinstallatie zal hoofdzakelijk mest en energiemaïs vergisten dat enerzijds wordt aangevoerd van diverse veebedrijven en anderzijds wordt de energiemaïs lokaal geteeld in nauwe samenwerking met lokale boeren in een straal van 15 km. Het resulterende milieuvriendelijke biogas wordt voor een deel geconverteerd naar elektriciteit door middel van warmtekrachtkoppeling (WKK) en voor een deel uit groen gas dat dan op het lokale netwerk wordt geïnjecteerd. De warmte die ontstaat uit dit proces wordt aangewend om het digistaat te drogen. Het digestaat wordt teruggevoerd naar het land als zijnde hooggekwalificeerde meststoffen, wat een gesloten cyclus betekent en een besparing van grote hoeveelheden anorganische bemesting.

Voor NPG energy en HLS green energy, die beide verantwoordelijk zijn voor het technisch en operationeel management van de biogasinstallatie, is de ontwikkeling een eerste concreet resultaat van de start van NPG energy in Nederland begin 2011. De lokale partners zijn al 4 jaar actief in de voorbereiding van dit project.