Energie-Blog

André Jurres

Met deze titel werd vandaag melding gemaakt dat de Commissie niet blij is met het ontwerp akkoord dat de vorige regering had afgesloten met Suez/GDF om de oudste drie kerncentrales langer open te houden (en de actuele winsten extra te belasten). Of de commissie echt de zaak zo scherp bekijkt weet ik nog niet maar ze nemen iedere klacht die uit België komt serieus. De dominante positie van de historische marktpartijen en het uitblijven van enige beweging in het liberaliseringproces is al langer een doorn in hun oog. Dat deze kritiek correct is valt moeilijk te weerleggen alleen had men hem kunnen voorkomen. Het zogenaamde single buyer model had de commissie gunstig kunnen stemmen daar men zo had aangetoond ook iets aan de marktwerking te doen door als overheid tijdelijk in te grijpen in de groothandelsmarkt. Door het vallen van de regering is de klacht enigszins overbodig geworden daar het parlement deze niet had bekrachtigd. Men moet als het ware de onderhandelingen opnieuw voeren en het is te hopen dat de nieuwe regering de bezwaren van de Europese Commissie serieus neemt en men het vorige akkoord op belangrijke punten zal aanpassen.