Energie-Blog

André Jurres

De berichten van dalende prijzen blijven ons bijna iedere dag bereiken, ook dit weekend berichtte De Standaard over een nakende prijsdaling.  Dat de leveranciers zeer terughoudend zijn in de bevestiging is enigszins te begrijpen.  Daar gezinnen niet online zijn qua verbruiksmeters werkt men nog altijd met jaarafrekeningen.(dus met voorschotfacturen)  Men moet goed begrijpen dat het tussentijds laten dalen van de voorschotfactuur een aantal nadelen heeft, de leverancier ziet zijn omzet slinken in een markt waar sowieso zo goed als geen geld is te verdienen(toch niet door de nieuwe leveranciers) en het verlagen houdt ook risico's in voor de klanten daar de eindfactuur ook beïnvloed wordt door zaken zoals het weer.  Zelf wordt ik ook regelmatig gevraagd of men de leverancier moet vragen om de voorschotfactuur tussentijds te laten verlagen en mijn antwoord is neen.  Indien men teveel zou betaald hebben dan krijgt men het verschil terug en/of wordt dit in aanmerking genomen voor de nieuwe voorschot facturen.  De beste garantie om steeds de beste prijs te betalen is ieder jaar alle leveranciers te vergelijken met elkaar en de goedkoopste kiezen(kan o.a. op de website van de regulatoren <a href="http://www.vreg.be/"><font color="#0000ff">www.vreg.be</a> <a href="http://www.cwape.be/"><font color="#0000ff">www.cwape.be</a>).  Eén van de echte onderliggende problemen is de dominantie van de historische spelers(Suez/GDF en SPE/Luminus) qua marktaandeel, de gebruikers zelf moeten massaal naar andere leveranciers overstappen en dit ieder jaar herhalen totdat de markt zich stabiliseert(dit klinkt als een contradictie daar het constant wisselen stabiliteit op het eerste zicht niet brengt maar marktwerking is de beste garantie tot de beste prijs)  Vorige week zei iemand mij nog dat hij voor drie jaar had getekend bij zijn leverancier, in de huidige dalende markt zal deze persoon zeker teveel betalen.  Wat vooral dient te gebeuren is dat men een visie en strategie moet bouwen voor het netwerk van de 21<sup>ste</sup> eeuw.  Hiervoor zullen zowel de beleidsmakers als de netwerkbedrijven de handen in elkaar moeten slaan en dit onderzoek gezamenlijk uitvoeren en dit over de grenzen hen.