Energie-Blog

André Jurres

2007 a lost year in Belgium for the energy liberalization

As Belgium has been in an iron grip of election fever for almost the entire year we have seen that the liberalization has come to a full stand still. The decision makers were not able to implement new necessary regulation to support the next steps in the different parts of the value chain.

In production nothing major came on line, only some small production units were started as most of them were so called “green” production. Therefore we saw even only two weeks ago massive import from the Netherlands and France when on one day Belgium needed at a peak 14000 MW, due to mostly cold…

Lees verder

Een nieuwe minister van Energie

Deze week hebben we een voorlopige regering mogen verwelkomen en zo ook een nieuwe minister van Energie. Het positieve is wel dat energie blijkbaar op de agenda staat en er zelfs zaken gezegd worden als het bevorderen van de liberalisering. Verder is het ook positief dat er uberhaupt een nieuwe minister van energie komt na het ontbreken van één de laatste jaren op federaal vlak. Dhr. Marc Verwilgen is erin geslaagd om in vier jaar geen één, u leest dit goed, maatregel te nemen om de liberalisering te bevorderen, erger nog door niks te doen is de liberalisering de laatste vier jaar achteruit…

Lees verder

Oude dame in de tegenaanval

Het is weer even geleden dat ik de huidige dominante marktpartij nog eens oude dame heb genoemd. Iets meer dan twee jaar geleden kwamen enkele mensen die werken bij het bewuste bedrijf mij nog vragen of ik deze term niet meer wou gebruiken. Enigszins correct eigenlijk want de oude dame slaagt eigenlijk op de grootmoeder van alle bedrijven in België het inmiddels minder bekende Societé General dat eind jaren tachtig wel aan de wieg heeft gestaan van de historische vergissing om van enkele regionale energiebedrijven één energiebedrijf te maken en deze dan te verkopen aan een Frans nutsbedrijf.…

Lees verder

Nederlandse minister bevoegd voor energie pleit voor korting op transportkost voor gebruik electriciteitsnetten

De Nederlandse minister Van der Hoeven wist vorige week te melden dat er mogelijks 20€ korting komt door een terugbetaling/verlaging van de kosten voor het electriciteitsnet. Men spreekt hier van te grote winsten voor de netbedrijven waar ze op zich wel een punt heeft. Kijkende naar elk monopolie kan men hier wel iets voor zeggen en kunnen we alleen maar blij zijn met zoveel scherpte voor goede prijzen.

Het is dan ook jammer dat men “vergeet” dat er een product is in Nederland dat al veertig jaar te duur wordt verkocht, GAS! Het komt daar uit eigen bodem en men betaald vandaag…

Lees verder

België pleit in Europa voor het behoud van het aandeel van Suez in de netwerken

Vandaag werd het nogmaals duidelijk dat men zowel warm als koud blaast wat betreft de energiemarkt en zijn liberalisering. De harde woorden van de huidige ontslagnemende regering en zijn ministers over de tariefstijgingen van de energieprijzen van de laatste maanden waren hoopvol dat er eindelijk iets ging gebeuren aan het monopolie.

Men kan nu zien dat er een heel groot verschil zit tussen de woorden en daden, het behoud van Suez als aandeelhouder in de netwerken is een slechte zaak als men al zo dominant is in de andere delen van de energieketen.

Dit debat dat vooral door landen…

Lees verder

Prijzen bevriezen, CO2 output bevriezen

Wellicht denkt u dat er een verband is tussen beide en die is er wel, alleen omgekeerd. Door de energieprijzen te bevriezen zorg je ervoor dat de mensen meer energie blijven verbruiken vermits ze niet “gestraft” worden door meer te verbruiken. De goed bedoelde intenties deze week van sommige politici om maar voor te stellen de tarieven te bevriezen levert wellicht enkele zielen op als stem maar is tekort door de bocht. Het argument dat de dominante marktpartij toch alle touwtjes in handen heeft en het dus geen kwaad kan is op zich juist alleen bereik je er het omgekeerde door. Het vastzetten…

Lees verder

Distrigas, een gegeerde schat?

Afgelopen woensdag werd nogmaals duidelijk dat de Belgische energiemarkt zich toch aan enige veranderingen mag verwachten.  De EDF topman Gadonneix lanceerde een boegschot door te zeggen dat zij een bod gaan uitbrengen.  En op zich vreemde gang van zaken daar Distrigas beursgenoteerd is en men dergelijke verklaringen eerst moet melden bij de beursverantwoordelijken gezien dit een impact op de beurskoers kan hebben.  Enkele uren later probeerde de woordvoerder van EDF om de schade te beperken door de woorden van de topman af te zwakken.  
Het…

Lees verder

Een week vol van toekomst

Deze week had ik het voorrecht om met enkele collega’s uit de sector te spreken die zoals velen op dit ogenblik kijken naar wat gaat komen. Het uitblijven van een regering in België begint stilaan ook te wegen op het energiedossier. Hoe langer men geen beslissingen neemt hoe gevaarlijker gezien het feit dat we in België nieuwe investeringen nodig hebben in productie en de concurrentie ook ruimte moet krijgen om aanwezig te blijven.

Eén van de berichten was dat er wordt voorgesteld dat de oude centrales, waaronder kolen, nog maar langer moeten openblijven. Dit lijkt me een zeer slecht…

Lees verder

Greenpeace in de aanval

Deze week werden we aangenaam verrast met een ludiek promotie filmpje van Greenpeace die de megawinsten van de dominantie energiemaatschappij in het licht wou zetten(www.electrabrol.be). Op deze grappige manier probeert Greenpeace aan te tonen dat wij in het verleden teveel hebben betaald voor onze electriciteit door de versnelde afschrijving. Waar ze iets te snel aan voorbijgaan is het aanwijzen van de schuldigen. Greenpeace wijst uitsluitend naar Suez/Electrabel en dat is niet volledig, voor de liberalisering werden de tarieven vastgesteld in onderling akkoord in een controle Comité waar…

Lees verder

Energie als mediamiddel

Men kan tegenwoordig geen krant openslaan of men leest artikels over energie, toch zeker in Vlaanderen. In Nederlandse kranten bijvoorbeeld is dit veel minder, de reden is mij niet heel duidelijk, de gasbel in Slochteren?

Drie stukken vielen mij op;

– Kyoto en de wens en wil om er iets aan te doenmede door het feit dat (bijna) iedereen er mee wilt scoren, men kan vandaag de dag niet groen genoeg zijn. De realiteit is echter totaal tegenovergesteld, er is op dit ogenblik geen sprake van een reductie op wereldschaal maar eerder van een stijging. Men spreekt van de groei van China…

Lees verder
 • Waterstoftijdperk

  In 2020 richtte André VoltH2 op. Groene waterstof wordt een van de manieren om industrie en vrachtvervoer te verduurzamen. Met deze onderneming wil hij pionieren op het vlak van groene waterstof. Doel is ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • André invest

  Naast mijn operationele activiteiten maak ik graag tijd voor studies die ik aan diverse overheden en bedrijven ter beschikking stel om zo meer inzicht of ideeen te geven in onze markten ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • Energy age

  In 2001/002 vroeg een zakenvriend in Maastricht mij om hem en zijn directie bij te staan om een strategie te bepalen hoe om te gaan met de liberalisering in de energiemarkt. André richtte daardoor eind 2001 WattP ...


  Lees meer
 • De Telecom age

  Periode 1991-2002
  In aanloop naar het jaar 1998 werkte André voornamelijk voor TeliaSonera en Proximus in hoofdzakelijk Frankrijk, Nederland en Rusland waar nieuwe mobiele en ...


  Lees meer

The way to get started is to quit talking and begin doing