Energie-Blog

André Jurres

Op zich is het goed nieuws dat de CREG in alle onderdelen van de energieketen controle kan gaan uitoefenen, de argumenten zijn wellicht niet helemaal juist.  Dat de leveranciers een factuur produceren die moeilijk te lezen is ligt meer aan de wet- en regelgever dan aan de leveranciers.  De leveranciers hebben slechts een impact op een prijsdeel zijnde de commodity(lees de gas of electriciteit zelf) en niet op de andere delen zoals transportkosten, taksen, bijdragen en btw.  Men zou bijvoorbeeld kunnen doen zoals Nederland, hier heeft men de factuur in twee gesplitst, een die van de leverancier komt met alleen de commodity kost(en btw) en een van de distributie beheerder(in België de intercommunales).  Hoewel dit systeem in Nederland ook kritiek heeft gekregen vindt ikzelf dat dit de duidelijkheid van de facturen enorm doet toenemen.  Wanneer ik in Maastricht ben en de facturen daar betaal aan de leverancier staat er maar een item op + de btw.  Ergens is dit systeem ook logischer daar alleen de commodity geliberaliseerd is en al de rest geregulariseerd.  Wat mij trouwens ook opvalt is dat mijn kost van de distributie in Nederland veel goedkoper is dan mijn factuur in Antwerpen.  Een nieuw vergelijkend onderzoek over het gereguleerd gedeelte dringt zich op(hiermee bedoel ik met de ons omringende landen).  Hier zou men dan het totaal van alle gereguleerde kosten moeten vergelijken want alleen de distributiekost bijvoorbeeld geeft geen volledig beeld.  Wat mij ook opvalt tussen een Nederlandse en Belgische factuur is de wildgroei van taksen en heffingen in België en het bijna ontbreken op de Nederlandse factuur.  Last but not least zou ik nogmaals willen herhalen dat de gereguleerde kosten een belangrijk deel van de kosten uitmaken en dat deze totaal niet transparant zijn, als regering en regelgevers dient men steeds een voorbeeld te geven en stel ik dus voor om eerst dit deel beginnen te vereenvoudigen.