Energie-Blog

André Jurres

Een beetje grappig is het wel, nog geen drie dagen geleden stond Eandis aan de Klaagmuur over een symbool dossier Katoennatie die een 25MW zonne-energie park willen bouwen.  Terecht wijst men hier op de betaalbaarheid van een systeem als men dergelijke parken gaat bouwen maar dit is relatief eenvoudig op te lossen door een plafond in te bouwen.  Men kan gemakkelijk zeggen dat geen een partij meer dan 5MW per jaar mag bouwen en met een maximum van 5 MW per project.  De klaagzang is ook enigszins achterhaald daar na 2010 dergelijke projecten niet meer haalbaar zijn door de drastische daling van de nieuwe subsidie normen.  Zelfs 2010 kan het eindpunt zijn voor zonne-energie als de investeringskost niet met 20% gaat zakken.  Waar de netwerkbedrijven niet over praten zijn hun zeer gezonde bruto marges die zij nog steeds maken op een grotendeels afgeschreven netwerk.  De netwerkbedrijven in de Benelux maken veel te grote marges op dit ogenblik en zien zichzelf als geldmachines.  Dit is toch eigenaardig daar zij een natuurlijk monopolie hebben en ook gereguleerde tarieven hanteren.  Het woord gereguleerd klopt hier blijkbaar niet want als de regulatoren hun werk zouden doen(of kunnen doen) dan zouden we allemaal een meer redelijke vergoeding betalen voor het gebruik van de netwerken. Zowel de Creg als in mindere mate de Nederlandse Dte lopen nog steeds achter de feiten aan als het komt op transparante en billijke tarieven.  Het normaal rendement op een gereguleerde en gemonopoliseerde bedrijfstak zou maximum 6% op het geïnvesteerd vermogen mogen zijn.  Deze week kwam bijvoorbeeld ook de Belgische hoogspanningsbeheerder Elia met zijn jaarcijfers naar voren en deze zijn fantastisch slecht(lees goed voor de aandeelhouders).  De brutomarge voor intrest, afschrijvingen, waardevermindering en taksen is nog meer gestegen t.o.v. 2007 en zit fors boven de 40%!!  Nu moet u weten dat dergelijke percentages niet gezien zijn, zelfs niet in de normale economie(lees vrije markt). Zelfs onze mobiele operatoren kunnen dergelijke cijfers niet meer voorleggen en iedereen weet dat men in het verleden niet voor niks spraken over de licenses to print money. Op een omzet van 757 miljoen Euro maakt Elia een EBITDA van 334 miljoen Euro!  Als reden wordt opgegeven dat er nu goedgekeurde jaartarieven zijn, voor een goed lezer wil dit zeggen dat de meerjaren tarieven blijkbaar nog hoger zijn dan de vorige tarieven.  Elia zal hier toch vroeg of laat(lees laat want de meerjaren tarieven zijn al goedgekeurd) door de Creg opnieuw beoordeeld moeten worden.  Ondanks het feit dat het laatste kwartaal bedrijven als Arcelor Mittal, Nyrstar en alle andere grote elektriciteitsverbruikers op een zeer laag pitje hebben gedraaid(en dus minder gebruik van het netwerk hebben gemaakt) heeft Elia hier helemaal geen last van.  Een aandachtige lezer van hun cijfers kan er gewoon uit afleiden dat er een explosie is geweest in de stijging van onze transporttarieven. Als men deze grote winsten dan zou gebruiken om zwaar te investeren(lees extra investeren om ons netwerk klaar te maken voor de toekomst en tegelijkertijd de economie ondersteunen door geplande investeringen naar voor te halen) dan komt dit de gemeenschap direct ten goede.  Het is te hopen dat de aandeelhouders(lees vooral de publieke aandeelhouder zijnde de gemeenten)hier rekening mee zullen houden voor dat ze zich hun dividenden uitkeren.