Energie-Blog

André Jurres

Na de val van de federale regering in België zijn een aantal partijen op zoek gegaan naar thema's, een van de populaire thema's is het zogenaamde bashen van Electrabel. Nu kan men mij van veel verdenken maar dat ik een groot pleiter ben voor Electrabel hoeft geen uitleg, echter ben ik er niet zeker van dat dit de manier is om een bedrijf te isoleren en het is ook niet terecht. Het is niet de schuld van het bedrijf dat de liberalisering hoofdzakelijk dode letter is gebleven, dat zij handig zijn en slim onderhandelen kan men hun ook niet verwijten. Dat ze aan power play doen door te dreigen ook niet, het gaat hier niet over het centraal stellen van een bedrijf maar een gebrek aan beleid om een markt open te breken. Ongeacht hoe een markt historisch was, ongeacht hoe dominant een partij ook was, men kan via beleid ervoor zorgen dat er voldoende marktwerking komt. Toen in 1984 de Amerikaanse regering besloot om de telecom markt te liberaliseren hebben ze Ma Bell(er was maar een nationale telefoonmaatschappij) opgedeeld in negen stukken. Vanuit deze positie heeft men het startschot gegeven voor een liberalisering in vele stappen. Zonder in te gaan op het resultaat na 25 jaar geeft dit goed aan dat men eerst een drastische maatregel moet nemen alvorens het startschot te geven voor een liberalisering. Eender welke markt die zo gedomineerd wordt door een partij brengt de noodzaak om eerst een aantal beginspelers in stelling te brengen. Nu was dit voor de Belgische energiemarkt moeilijk daar Electrabel een privébedrijf is geworden maar men had vnaaf dag een de output van de productie kunnen herverdelen. Dat men hier vandaag nog over spreekt als optie om toch enige marktwerking op gang te brengen zegt veel, het is zeker nog niet telaat om het principe van single buyer(lees de overheid koopt alle output van de elektriciteitscentrales en vervolgens verkoopt zij deze opnieuw aan de markt met tevens een maximum aankoop per speler). Anderzijds moet men ook niet vergeten om nieuwe investeringen te stimuleren daar onze centrales oud tot stokoud zijn(vooral de basislast centrales). Ook hier heeft men niks gedaan om dit te stimuleren en ook hier is het nog niet te laat. De overheid kan en zou hier ook als incubator moeten werken en de voorwaarden scheppen zodat privé partijen in consortium vergunningen kunnen winnen om nieuwe capaciteit te bouwen. Men zou de zaak kunnen omdraaien en dus vergunningen voor nieuwe centrales gaan veilen in plaats van ons wurgend systeem van vergunningsaanvragen. Het duurt jaren eer men een vergunning kan krijgen zonder de zekerheid dat men er een krijgt. Het is onbegrijpelijk dat men hier niet aan gedacht heeft als je ziet met welke gedrevenheid overheden door heel Europa een aantal jaren geleden mobiele vergunningen heeft gegund. Dit heeft men trouwens wel gedaan voor de offshore windmolenparken, dit zou zeer veel investeringen op gang kunnen brengen en zo ook onze economie stimuleren. Dat Electrabel gebeten reageert is menselijk en begrijpelijk, het is af te wachten of de volgende regering zich nog gaat herinneren wat ze hebben geroepen voor de verkiezingen.