Energie-Blog

André Jurres

Weinig verrassend was het bericht dat Suez/Electrabel samen met Eon in België gaat onderzoeken of opslag van uitstoot door de kolencentrales mogelijk is door een proefinstallatie te bouwen.  De dominante marktpartij zorgt ervoor dat nieuwe spelers die ambities hebben in België zich vriendelijk verbinden met hun.  Als men kijkt naar vroegere initiatieven zoals de gascentrale op de BASF vestiging van RWE dan ziet men in praktijk ook dat men hier een joint-venture aangaat met de dominante marktpartij en dat deze de centrale eigenlijk in zijn portfolio heeft opgenomen.  Na de aankondiging van Gazprom dat zij interesse hebben/hadden in ondergrondse opslag van gas werd het een aantal maanden later ineens een joint effort met de dominante marktpartij en/of een van zijn dochters.  Hoe komt dit?  Vandaag is het eigenlijk heel moeilijk of in ieder geval meer risicovol om op eigen houtje in België grootschalige investeringen te doen.  Voor toekomstige projecten zou hier dan ook voor moeten gekozen worden om in joint-venture investeringen te doen met een maximum aan aandeelhouders maar dan zonder de dominante marktpartij.  Zeker voor grootschalige productie zoals kern- en kolencentrales waar een aantal landen zoals Finland, Duitsland en Roemenië ook op deze manier werken.  In ieder geval dient de dominantie te dalen naar een marktaandeel van minder dan 50%.