Energie-Blog

André Jurres

Deze week is er weer veel geschreven en gepraat over de problemen in de Belgische energiemarkt of vooral het gebrek aan concurrentie(en beleid).  De ene boodschap dat elektriciteit nooit meer goedkoop wordt was nog niet koud of SPE-Luminus riep dapper dat we een nieuwe kerncentrale moeten bouwen.  De nakende black-out in België komt steeds dichter bij en alleen dankzij de crisis zaten we begin dit jaar niet in het donker.  Ook al kunnen individuele bedrijven veel doen ook zij hebben een goed beleid nodig om binnen te werken.  Duidelijkheid over onze kernenergie is er een van, de regering zal dit najaar beslissen of de kerncentrales open blijven.  Duidelijkheid is een eerste stap naar het bouwen van een beleid.
Een tweede stap is consistentie in zijn doen en laten, zorgen dat eens er duidelijkheid is men blijft vasthouden aan zijn beleid.  Een derde maar daarom niet als laatste(simultaan) is het in detail uitwerken van een beleid dat investeringen bevordert en concurrentie stimuleert.  Een volwassen en grotendeels gemonopoliseerde markt opent zich niet vanzelf, men breekt deze open met positieve ondersteunende maatregelen die nieuwe concurrenten de kans geeft om te investeren in België.  De regering zal naast deze stimuleringsmaatregelen ook tijdelijke maatregelen dienen te nemen om de markt open te breken.  Eén van deze maatregelen op productie vlak is het ter beschikking stellen van de bestaande productiecapaciteit(lees output) van onze centrales voor minstens 30 tot 40%.  Dit werd trouwens al jaren geleden in Gembloux door de toenmalige federale regering beslist.  Naast de gekende methode zoals veilingen(VPP's) dient men ook andere mechanisme te gebruiken om deze capaciteit aan nieuwe spelers ter beschikking te stellen(bijvoorbeeld door toewijzing van capaciteit op basis van marktaandeel, door toewijzing van huidige productie output aan partijen die gaan investeren in nieuwe productie, groen of grijs, en in afwachting dat hun eigen capaciteit klaar is deze ter beschikking stellen zodat ze direct actief op de markt worden).  Deze maatregel dient als eerste genomen te worden en kan dus ook stimulerend werken voor nieuwe marktpartijen om in groene of grijze productie te gaan investeren als ze zien dat er een beleid is dat hierin ondersteund.  Wij kunnen als klein land toch aantrekkelijk zijn door dit soort maatregelen te introduceren die in onze buurlanden niet bestaan.  Het spreekt vanzelf dat voor ieder deel van de energieketen(lees productie, gasopslag, transport van elektriciteit en gas, slimme meters, facturatie, de klant, etc) een visie nodig is die ook in detail wordt omgezet in effectieve maatregelen.