Energie-Blog

André Jurres

Nog geen dag na zijn inhuldiging als president is het duidelijk dat president Obama zijn beleid snel en krachtdadig gaat uitvoeren.  Hij maakte al melding dat de VS het Europese voorbeeld gaat volgen op het vlak van CO2 besparing en duurzame energie.  Zich maar zijn eigen 20-20-20 tegen 2020 plan(20% minder CO2 uitstoot, 20% minder energieverbruik en 20% duurzame energie tegen 2020).  Deze ambities zullen een nieuwe impuls betekenen voor de economie daar een dergelijk plan enkele honderden miljarden dollars gaat kosten tot 2020.  Daar Europa dezelfde ambities heeft kan men dit getal dan nog eens verdubbelen. Er zal een gedetailleerd investeringsstrategie aan te pas moeten komen om dit te kunnen bewerkstelligen, zeker omdat er nog maar een kleine tien jaar over blijft.  Alleen al de duurzame ambities zorgen ervoor dat we al meer dan 200 GW aan duurzame productie nodig hebben(VS en Europa samen).  Als men een gemiddelde neemt van bijvoorbeeld 3 miljoen Euro per MW dan komt men al snel aan 600 Miljard Euro.  Waarschijnlijk zijn de cijfers niet correct maar ze tonen wel aan dat we het hier over een enorme investering hebben de komende tien jaar.  Dat deze investeringen vooral tot stand zullen komen door subsidiering is duidelijk en dat dit elektriciteit veel duurder zal maken ook.  Onze huidige productie van kernenergie en andere fossiele brandstoffen zijn al oud en dus afgeschreven.  Met nieuwe productie begint de afschrijving opnieuw en zal dit wegen op de winsten van de energiebedrijven.  Dit zal dan op zijn beurt dan ook betekenen dat ze minder belasting gaan betalen waardoor de rekening voor de staat nog verder zal oplopen.  Wat frappant is dat geen enkele staat een plan heeft gemaakt dat duidelijk beschrijft wat dit alles gaat kosten.  In deze tijden zullen de banken hier echter wel om vragen.  De hernieuwde ambities van Amerika gaan ook voor een wedren zorgen op know-how, geld en techniek daar beide continenten niet voor elkaar zullen willen onderdoen.  Wellicht kan dit het effect versterken.