Energie-Blog

André Jurres

This week the announcement was made that ENI has been successful in acquiring Nuon Belgium for 157 million euros. The decision was taken rapidly by Vattenfall which is selling off assets in non strategic areas. The candidates to buy Nuon Belgium submitted their bids only at the end of June, but in this case a smooth selling process is important.  Important first of all for the local organization itself, which already has been hit by people leaving the company, also the fact that the company can now create and execute a new strategy is of great help. 

Deze week werd bekend gemaakt dat ENI het winnende bod heeft geplaatst op Nuon Belgium voor 157 miljoen euro. De beslissing die snel werd genomen door Vattenfall heeft te maken dat België niet langer als strategisch gebied wordt beschouwd. De biedingen waren eind juni binnengekomen en de snelle beslissing is dan ook een goede zaak voor het bedrijf zelf. Een mogelijk lang verkoopproces had de organisatie nog meer onder druk gezet nadat al enkele belangrijke mensen het bedrijf verlaten hadden.  Minstens zo belangrijk is dat het bedrijf nu samen met zijn nieuwe aandeelhouder een strategie kan gaan bouwen en uitvoeren die het bedrijf een stuk groter en dus sterker zal maken. 

 

As the liberalization has been a slow and painful process so far, the new combination of Nuon Belgium and Distrigas/ENI could become successful, one with large potential growth. As I was fortunate to share my knowledge of our energy market with the successful bidder I cannot go too much into detail but of course most of the potential upswings are public knowledge. Having a strong experienced gas partner as ENI/Distrigas should reinforce the commercialization of gas towards new market segments (or existing ones).Dat de liberalisering tot nu toe een langzaam en pijnlijk proces is geweest is geen onbekende, maar de nieuwe combinatie van Nuon België met Distrigas/ENI heeft een sterk mogelijk groeipotentieel. Gezien ik het plezier had om mijn kennis van de Belgische energiemarkt te delen met de succesvolle bieder, kan ik niet in al teveel detail gaan omtrent de mogelijke opties, maar een aantal daarvan zijn natuurlijk gekend.  Bijvoorbeeld het hebben van een sterke gaspartner als ENI/Distrigas zou de commerciële slagkracht naar wellicht nieuwe (en bestaande) marktsegmenten moeten vergroten. 

But more generally I must say that having the backing of a large professional company like ENI (top 5 in Europe) can enable Nuon Belgium to reach a sustainable and defendable position in our Belgian market. We all know that large investments are needed in Belgium to replace our entire electricity production, not even talking about the investments needed in other parts of the energy value chain (for example smart grids, smart solutions, sustainable energy, etc.) Having a shareholder that has the balance sheet to invest on a large scale when opportunities arise is a good option to have.   Hopefully our politicians understand the importance of this option and create finally a positive and sexy (read more interesting than investing in other countries close by) investment environment.

Meer in het algemeen is het hebben van een grote professionele speler als ENI/Distrigas als aandeelhouder een kans om een grotere en verdedigbare marktpositie te krijgen in de Belgische energiemarkt. We weten allemaal dat er in België zwaar geïnvesteerd moet worden in de vervanging van ons ganse elektriciteitsproductie (om nog maar niet te spreken van de nodige investeringen in slimme netwerken, slimme oplossingen, duurzame energie, etc.). Een bedrijf als ENI/Distrigas met een grote balans maakt het mogelijk dat er zwaar geïnvesteerd wordt in ons land op voorwaarde dat de voorwaarden aanwezig zijn. Hopelijk begrijpen onze politici dat dit een kans is en scheppen ze een klimaat en voorwaarden die dit mogelijk gaan maken (lees een goed investeringsklimaat creëren dat ons land aantrekkelijk maakt ten opzichte van onze buurlanden bijvoorbeeld).

As it is clear that market consolidation is a constant at the moment in our sector I think we have not seen the last acquisition of existing small suppliers. The fact that Nuon Belgium has been bought by a relative new player in the Belgian market is also positive to protect some level of competition. This maybe sounds somewhat like a contradiction with my previous sentence but it is not, before consolidating markets have been opened enough, otherwise you are consolidating weak parts (read too small) together, and we all know that merging too fragile companies together most of the time creates even a weaker result. The new combination will need the time to grow substantially before a further consolidation is wise and good for the market as a whole.

Gezien marktconsolidatie een constante lijkt in onze markt, denk ik dat we niet de laatste aankoop hebben gezien van de bestaande kleinere leveranciers. Het feit dat Nuon België is gekocht door een relatief nieuwe speler op onze markt is ook positief om zo enig niveau van concurrentie te houden. Dit klinkt wellicht als een contradictie met mijn vorige zin maar dat is het niet, alvorens van consolidatie te kunnen spreken dienen markten en zijn spelers sterk genoeg te zijn anders loop je het risico om twee relatieve zwakkeren te gaan consolideren. En we weten allemaal dat het fusioneren van twee zwakke delen vaak een nog zwakker geheel geeft. De nieuwe combinatie zal tijd nodig hebben om nog substantieel te kunnen groeien alvorens de markt een verdere consolidatie aankan.