Energie-Blog

André Jurres

Op vraag van een aantal lezers en de niet aflatende telefoons van beleidsmakers en media schrijf ik hier mijn eerste indrukken van de huidige status van de veel besproken fusie.
Het eerste wat me opvalt in heel dit traject is de pro-actieve houding van de verloofden om zelf de coördinatie in handen te houden.   De gesprekken tussen de verloofden, Europa en België gaan dag in dag uit door.  Wat een contrast met mogelijke andere fusies waar het vaak moeilijk is om direct contact te krijgen met elkaar.  Energie doet kennelijk deuren open. 
De procedure is sinds mei in een stroomversnelling gekomen en de snelheid waarmee men dit wilt afhandelen(moet) brengt onherroepelijk risico’s met zich mee.  Hoewel Europa gebonden is aan bepaalde tijdsschema’s is België dit niet.
De snelheid waarop men in België bijna parallel dit dossier wilt afhandelen is verrassend, zeker omdat tot twee weken geleden er consensus was dat men eerst de Europese procedure ging uitzitten en deze duurt tot midden november.  De plotse wijziging van deze koers zal wel een grond hebben, hopelijk is het geen verkiezingskoorts want dit dossier verdiend de hoogste kwaliteit en kwantiteit.  Hiervoor heeft men tijd nodig.
Iedere studie/MBA of bijvoorbeeld het starten en schrijven van een ondernemingsplan vergt vele maanden voorbereiding.  Één van de zaken die best veel tijd nemen zijn de analyses die gemaakt dienen te worden.  Bijvoorbeeld in deze zaak worden blijkbaar geen simulaties gemaakt over welke impact welke remedie(remedie is een term die dezer dagen veel in de kranten verschijnt als benoeming voor een toegeving om een fusie goed te keuren) heeft op een markt.  Nochtans lijkt me dit absoluut noodzakelijk daar de verloofden zelf remedies voorstellen en men toch een check dient te doen of de voorgestelde remedies wel een positieve impact veroorzaken.
Zelf heb ik enkele vragen bij de voorgestelde remedies, bv. het oprichten van een nieuw bedrijf door de verloofden die dan ten gepaste tijden zou verkocht worden aan een nieuwe marktpartij zodat de concurrentie zou bevorderd worden.  Dit absoluut nobele voorstel om vrijwillig nieuwe concurrenten toe te laten dient op ieder onderdeel uitgediept te worden.  Bijvoorbeeld zijn de contracten met grote B2B klanten die in dit nieuwe bedrijf worden ingebracht afgedekt met lange termijn aankoopcontracten die tevens in deze onderneming worden ondergebracht.  De termijn waarop deze transfer dient te geschieden zou door Europa moeten worden bepaald zodat een positieve impact(na bevestiging van de analyse studie) direct in de markt kan worden geïmplementeerd.
Een andere remedie die wordt voorgesteld is het opsplitsen van een gasbedrijf in drie delen zodat bijvoorbeeld opslag en transport van elkaar worden gescheiden.  Ook hier dient een analyse te gebeuren of bijvoorbeeld de opsplitsing er niet voor zorgt dat de verschillende delen meer gaan kosten dan het geheel.  Hiermee bedoel ik dat het opsplitsen van een bedrijf vaak nieuwe administratieve procedures met zich meebrengt en dit werkt natuurlijk kostenverhogend.  Verder gebeurd het ook vaak dat men bepaalde kosten gaat onderbrengen in die delen die men niet belangrijk vindt en bepaalde opbrengsten in een ander deel gaat inbrengen.
Het spreekt vanzelf dat dit slechts een hypothese is maar dat het sowieso noodzakelijk is om de nodige studies en analyses uit te voeren alvorens een voorstel goed te keuren.
Wat ook opvalt in de voorgestelde remedies is het totaal ontbreken van remedies betreffende de electriciteitssector.  De argumentatie van de verloofden is hier dat ze slechts een participatie(minderheid) dienen te verkopen om zo naar de oude situatie terug te keren. 
Dit lijkt me enigszins simplistisch daar iedereen het er wel mee eens is dat de sectoren met elkaar verbonden zijn en dat een dominantie in gas ook nadelig is voor de electriciteitssector.  Al is het maar omdat in België de nummer twee op het gebied van productie voornamelijk gas gebruikt om electriciteit mee te produceren.
Deel 2 : de noodzaak van hefbomen