Energie-Blog

André Jurres

Gisteren was er goed nieuws, het Ierse bedrijf Imera heeft een vergunning gekregen om een 400MW electriciteitskabel te leggen van Engeland naar België. Door een verrassend liberale hiaat kunnen deze vergunningen unilateraal worden verkregen.  Dat dit gebeurt zonder inmenging van de lokale Belgische belangen is in dit geval zeer goed want we hebben een tekort aan grensoverschrijnende capaciteit.  Dat Elia meer interesse heeft in dergelijke projecten is logisch daar ze meer opbrengen, je kan het zien als een soort tolbrug waar men dan iedere keer voor moet betalen als men er over gaat.  Gezien de huidige problemen in België van ons niet aangepast hoogspanningsnet is het wellicht beter dat de regulator CREG Elia verplicht om eerst intern orde op zaken te stellen.  De vele nieuwe relatief kleine groene stroom productieprojecten kampen heel vaak met hetzelfde probleem, connectie krijgen op het Elia netwerk.  In België staan amper 150 windmolens en men roept al dat het netwerk niet gebouwd is voor al die lokale productie, in Duitsland staan er al meer dan 12000! en daar kan het wel, in Nederland zijn ze trouwens ook al goed op weg naar 2000 molens om een land te nemen van vergelijkbare omvang.  Hoewel ieder land wellicht een iets andere netwerkconfiguratie heeft zijn de verschillen toch eerder klein.  Hopelijk slagen de regulatoren Creg, Vreg, Cwape erin om Elia op het juiste pad te krijgen en voor billijke aansluitingstarieven te zorgen en normale doorlooptijden van aansluiting krijgen.