Energie-Blog

André Jurres

Vorige week woensdag heb ik deelgenomen aan een colloquium georganiseerd door de benelux organisatie(voorloper EU).
De sprekers waren vooral academici die hun visie gaven over de uitdagingen waar wij met z’n allen voorstaan wat betreft transport en energie.
Vooral het vraagstuk Kyoto stond centraal tijdens de sessies en er werden vooral interessante oplossingen voorgesteld om het verkeer vlotter te laten verlopen.
Buiten het voorzien van aparte rijvakken voor wegtransport werden zelfs voorstellen gedaan om massaal ondergrondse lopende banden te bouwen die al het transport voor hun rekening zouden nemen(lokaal).
Vooral het pleidooi van professor Winkelmans uit Antwerpen was zeer gedetaïlleerd en kreeg veel bijval.  
Op het einde van de sessies was er tijd voor vragen en vroeg ik of de heren professoren mij konden zeggen hoeveel extra Co2 uitstoot de files veroorzaken rondom de steden.  Velen keken maar niemand wist het juiste antwoord.
Een professor uit Nederland stelde mij gerust dat deze resultaten zeker in het volgende onderzoek zouden worden meegenomen.  Eigenaardig, ondanks het feit dat ik zeker geen expert ben in het vinden van oplossingen omtrent het verlagen van de uitstoot van schadelijke stoffen geloof ik wel dat men eerst moet weten waar, wie en hoeveel de vervuilers vervuilen.
De aangereikte oplossingen om dan in onze diesel maar wat biodiesel te stoppen om zo de normen voor Kyoto te halen lijken mij een kromme redenering.
Net zoals met electriciteit is de beste uitstoot één die er niet komt.
De structurele files rondom onze grote steden verstikken ons meer dag na dag maar we hebben deze aanvaard als zijnde definitief en onoplosbaar.  Niks lijkt me minder waar als ik de heren professoren mag geloven.  
Tijdens de lunch had ik het genoegen om met medewerkers rond de tafel te zitten van de federale en Vlaamse regering die zich bezig hielden met energie en transport en zij vertelden mij dat ook zij vragende partij waren om op mijn vraag een verklaring te krijgen zodat er daarnaar beleid kan voorbereid worden waar dit het meest nodig is.  Scheiding van transport en mensen lijkt me een goed begin, Twee rijvakken extra voor onze vrachtwagens die betaald worden mits tolgeld, dit lijkt me een eerste stap naar minder files en dus minder uitstoot van schadelijke stoffen.
De maatregel om in eerste instantie vier bedrijven biodiesel te laten leveren tot 2007 is voor nu voldoende maar het lijkt me niet goed als men in de toekomst slechts een beperkt aantal leveranciers zou toelaten in een vrije markt.
Tevens zou men kunnen durven om de dieselprijs te verhogen zodat men terug gaat kiezen voor minder schadelijke brandstoffen of toch minstens onze mix terug zou verbeteren.
Rond de steden zou men ook kunnen kiezen om het voorbeeld van Londen te volgen en vooral het gebruik van de wagen in deze steden op spitsmomenten te ontmoedigen en zo mensen te dwingen om na te denken over alternatieven.  Gezien het ontbreken van bijvoorbeeld een ring rond steden zoals Antwerpen denk ik dat we ingrijpende maatregelen moeten nemen om de leefbaarheid te bevorderen