Energie-Blog

André Jurres

Deze week werd er in de Standaard melding gemaakt van een verlies aan terrein door Electrabel. Dit op zich goede nieuws vergt echter wel enige nuancering. Ten eerste is het volume en dus niet alleen het aantal klanten dat wisselt van belang. Ook dient men de klanten die van Electrabel naar Luminus veranderen er uit te nemen daar Luminus net zoals Electrabel een historische speler is en nota bene ook dezelfde referentie aandeelhouder hebben(lees de Franse overheid is zowel de grootste aandeelhouder in EDF(de moedermaatschappij van SPE/Luminus) als van SUEZ/GDF(de moedermaatschappij van Electrabel n.v.). Dan wordt het beeld al wat bescheidener want bij de gezinnen heeft bijvoorbeeld Lampiris een halve percent van de klanten naar zich toe kunnen halen voor elektriciteit en 1.5% voor gas. Als men goed ziet dan zijn er dus drie keer zoveel klanten voor gas naar Lampiris gegaan dan voor elektriciteit. De reden hiervoor is niet zo moeilijk te raden, namelijk dat de burgers(en bedrijven) de laatste twee jaar hun energiefactuur fors hebben zien stijgen(en ook wat dalen soms). De hevige schommelingen in de facturen van iedereen maakt ze wakker en zenuwachtig. Het was trouwens opvallend dat in heel de berichtmelding niet werd gesproken om de reden(en) voor deze lichte stijging van klanten die van energieleverancier veranderen. Wat ook opvalt is de totale afwezigheid van Essent/RWE in deze tabellen, blijkbaar heeft Essent/RWE Vlaanderen definitief opgegeven en/of België. Ook in Wallonië is Essent een van de weinige die marktaandeel heeft verloren op een moment dat bijvoorbeeld Nuon zelfs marktaandeel kon winnen(marktaandeel in Wallonië van Nuon was wel heel klein in verhouding met dat van Vlaanderen). Het lijkt erop dat Essent wederom een stuk van de koek in Vlaanderen heeft gemist en dat is jammer. Gezien mijn voormalige betrokkenheid bij dit bedrijf als oprichter en baas doet dit pijn. Het cynamische van een markt moet je altijd in de gaten houden en ook het dynamische van je organisatie. De grote uittocht van mensen bij Essent na de overname door RWE zal daar wellicht niet helemaal vreemd aan zijn. Degene die Essent hebben verkocht moeten vandaag constateren dat het helemaal niet nodig was geweest, hiermee bedoel ik de verkoop van deze bedrijven vermits de rechtbank in Den Haag de gedwongen splitsing tussen netwerk eigendom en productie heeft nietig verklaard.(hetzelfde geldt ook voor Nuon trouwens).
Terugkomende op de berichten in de Standaard dient men ook te beseffen dat het verlies aan marktaandeel als leverancier niet erg hoeft te zijn als je de productiemarkt bepaald. De leveranciers dienen hun stroom toch bij je aan te kopen en je hebt de kost niet meer om de klant te bedienen(en het risico). Niettemin is het positief dat de klanten veranderen en het is mijn mening dat de churn rate(percentage van klanten dat verandert) hoger zal blijven dan in het verleden daar de energieprijzen zullen blijven stijgen. Hoe hoger de kost van een nutsvoorziening hoe gevoeliger mensen/bedrijven ervoor worden. Dit is ook goed nieuws voor eventueel nieuwe toekomstige producenten en leveranciers daar ze meer geld zullen krijgen voor hun product en de klanten tegelijkertijd sneller bereid zullen zijn om te veranderen. De echte kost van energie mag hoger zijn als men daarvoor iets in de plaats krijgt, bijvoorbeeld meer groene stroom of efficiënter energieverbruik. Zo vindt ik de maatregel van de Duitse regering om een taks te heffen op vliegen een zeer goede maatregel om het begrotingstekort terug te dringen en tegelijkertijd vliegen duurder te maken. Het feit dat deze industrie niet betaald voor zijn vervuiling tot op vandaag is moeilijk te begrijpen gezien de omvang van de vervuiling die zij veroorzaken. Hetzelfde geldt trouwens voor de scheepvaart.