Energie-Blog

André Jurres

Zoals steeds is de Belgische energiemarkt goed voor de nodige media-aandacht. De laatste in het rijtje is dat Electrabel in zijn klantennieuwsbrief/brochure met veel trots wist te zeggen dat zij nu de goedkoopste zijn in België volgens de federale regulator Creg. Dit zou gelden voor hun Internettarief voor de maand januari 2013.

De dag nadat de brochure bij iedereen in Vlaanderen in de bus is gevallen (ook bij mij ook al ben ik al vele jaren geen klant meer bij de dominante marktpartij) ging de Creg direct in de tegenaanval door te claimen dat de communicatie van de oude dame misleidend was, want in februari 2013 is zij slechts op de negende plaats in Vlaanderen en Wallonië (in Brussel tweede, maar ja daar kun je als leverancier maar beter wegblijven wegens wurgregelgeving).

Nu ontstaat er een leuk welles-nietesspelletje over een onderwerp dat van geen enkel belang is want tarieven zijn toch iedere maand aanpasbaar. Strikt juridisch doet de dominante marktpartij niks fout door de feitelijke informatie,verspreid door de federale regulator, over te nemen. 

In deze is het eerder de federale regulator Creg die zich kwetsbaar heeft opgesteld door te gaan communiceren over een onderwerp waar ze nog nooit eerder statements had over gemaakt. Tariefvergelijking heb ik de Creg nog nooit zien doen tussen leveranciers behalve dan in de jaarverslagen over de algemene energiemarkt. Iedereen was trouwens zeer verrast toen de Creg begin dit jaar met deze prijsvergelijkingen tussen leveranciers uitkwamen gezien het eigenlijk niet hun natuurlijke biotoop is of zelfs hun bevoegdheid.

De leveranciers dienen, wanneer zij actief worden op de Vlaamse of Waalse markt, een regionale vergunning aan te vragen en als dusdanig hebben zij weinig te doen met de federale regelgever behalve dan met de regelgeving die federaal van belang is.  Leveranciersvergunningen zijn een regionale bevoegdheid (behalve dan voor de leveranciersvergunning voor directe aansluitingen op het Elia-net) en de communicatie over de marktwerking als dusdanig zijn ook regionaal.

Wat de beweegredenen zijn geweest voor de vreemde demarche van de Creg-directie is een raadsel, maar wellicht zit het uitblijven van de benoemingen van een directie er wel voor iets tussen? Kan mij voorstellen dat de frustratie van dit uitblijven bij de huidige directie toch enige emotie zal teweegbrengen en wellicht is deze actie dan ook te lezen als een soort middelvingeractie.

Aan de andere kant is de huidige directie toch veel te ervaren om zich zo te wreken voor het onrecht dat hun wordt aangedaan door een regering (of toch een aantal regeringspartijen) die alle macht naar zich toe wil trekken en alleen nog maar marionetten aan het hoofd van de Creg wil hebben.

De communicatie van de oude dame is dan weer niet intelligent te noemen daar men had kunnen vermoeden dat het gebruik van de naam van de federale regulator Creg een negatieve reactie zou uitlokken. Komt daar nog bij dat de marketingafdeling van een dergelijk bedrijf heel goed wist dat hun tarieven in februari niet meer in de top vijf zaten. Nu is de redactie van dergelijke reclameblaadjes wel eerder gebeurd, maar men had dit kunnen tegenhouden. 

Nu is het goed voor de liberalisering dat de dominante marktpartij nog steeds behoorlijk wereld- of toch zeker marktvreemd is en zij blunder op blunder blijft opstapelen. 

Wat nog het meest te betreuren valt is dat de consument wel eens het noorden zou kunnen verliezen indien de Creg dit soort communicatie de lucht in stuurt terwijl de burgers gewend zijn om via de website van bijvoorbeeld de Vreg dit soort informatie te vinden. Naar mijn mening dienen de regionale regulatoren een duidelijk gezamenlijk signaal te sturen naar de federale regulator dat ze per direct moeten stoppen met dit soort zinloze vergelijkingen, maar ik neem aan dat ze niet weten naar wie ze dit moeten sturen.

Ondertussen is er nog steeds geen nieuws van de benoeming en men heeft mij verteld dat dit enerzijds komt omdat deze benoemingen gekoppeld zouden zijn aan andere benoemingen bij andere overheidsbedrijven en anderzijds dat er in de procedure om de beste (op voorhand) gekende kandidaten te kiezen voor de Creg directie. De Wetstraat 16 moet toch stilaan eens in de 21<sup>ste</sup> eeuw binnenstappen en stoppen met dit soort platte politieke benoemingen en kiezen voor de beste kandidaat (liefst zonder enige politieke kleur zodat heel het parlement vertrouwen kan hebben in hun werk als neutrale regulator). Wordt zeker vervolgd.