Energie-Blog

André Jurres

Zondagavond werd pijnlijk duidelijk, tijdens de Panorama rapportage, hoe erg het wel gesteld is met de energieliberalisering.  De bewijzen werden achter elkaar opgestapeld en op een klare wijze weergegeven.  De zogenaamd verborgen brief over Pax Electrica deel II maakte al snel duidelijk dat de oud monopolist mag rekenen op steun vanuit de hoogste rangen.  Wat positief was dat de premier wist dat de fusie tussen Suez en Gaz de France blijkbaar niet zou doorgaan wat zou betekenen dat Pax Electrica deel II zou komen te vervallen.  Hierop werd gezegd dat de regering dan éénzijdig maatregelen zou gaan opleggen om een deel van de productie van de groot monopolist toe te wijzen aan anderen.  Er wordt nog steeds gesproken van twee keer 15% wat volgens mijn bescheiden mening niet zal bijdragen tot een echte vrije markt.  Hierover hebben we in een eerder artikel al gesproken.
Helemaal pijnlijk werd het toen de regeringspartijen onderling gingen ontkennen dat ze akkoord gingen met de pax II.  Het onderzoek van Panorama was het klapstuk op een toneelstuk wat nu al jaren slecht loopt.  
Het debat wat volgde in verband met de verkiezingen ging ook nog even over energie, meer bepaald kernenergie maar men verviel weer in verkiezingsslogans met gevolg dat een inhoudelijk debat uitgesloten was.
Daar ikzelf op dit ogenblik druk bezig ben om in een nieuw energiebedrijf te investeren, met als voornaamste focus investeringen in kleinschalige groene stroom productie, hoop ik dat de volgende regering een stabiele strategie gaat bouwen om investeringen mogelijk te houden.