Energie-Blog

André Jurres

Deze week is het duidelijk geworden wat al lang duidelijk was, namelijk de verkoop van de resterende aandelen van de gemeenten in Distrigas.  De hoge koers van Distrigas is in de gegeven markt een buitenkans en was tegelijkertijd ook een risico.  Het aandeel had gewoon niet veel opwaarts potentieel meer gezien de huidige marktpositie van Distrigas.  Het feit dat ENI het bedrijf heeft overgenomen en niet meer eigendom is van Suez/GDF zal in ieder geval op termijn het gevolg hebben dat het marktaandeel zal afnemen.  Dat hoeft trouwens niet dramatisch te zijn want de markt zal blijven groeien.  Hopelijk zullen de gemeenten naast het verhogen van hun aandeel in Fluxys ook een groot deel opnieuw reserveren/investeren om in de energiesector te blijven. Dit kan in investeringen in nieuwe slimme netwerken of in duurzame vormen van productie. Ook is het goed dat de gemeenten zich terugtrekken uit Distrigas om een andere reden, de activiteiten van Distrigas behoren tot het vrije markt gedeelte en daar horen gemeenten eigenlijk niet meer thuis. De  waardedaling die de gemeenten in Dexia en andere bedrijven waar zij aandeelhouder in zijn heeft het laatste duwtje in de goede richting gegeven.
Verder was dit weekend ook in alle kranten de resultaten van Suez/GDF te lezen van vorig jaar en deze waren ronduit schitterend te noemen. Historisch zelfs en dit jaar moeilijk te evenaren, daarom was het grappig om bijna in hetzelfde artikel te lezen dat de Belgische staat Electrabel de das om doet. Hoewel ik het eens ben met Dhr. Mestrallet dat de huidige extra's die betaald moeten worden , zijnde dit jaar 500 miljoen Euro, niet gefundeerd zijn en dus aanvechtbaar is de grondreden niet verkeerd.  Suez/GDF en de ganse sector hebben wel het recht om te weten waar de staat naartoe wilt met de Belgische energiemarkt de komende twintig jaar.  Het ontbreken van een visie en bijbehorende strategie legt een enorme hypotheek op onze energiehuishouding. De grote vraagstukken zullen in het najaar wel op tafel komen maar de vraag is of ze ook beantwoord gaan worden op de juiste manier. Hopelijk op een andere manier dan de vroegere Pax Elektrica akkoorden want deze hebben niet gewerkt en hadden zeer weinig inhoud. De wens van dhr. Mestrallet om even alleen met de premier samen te zitten lijkt me niet de oplossing voor hun probleem. Ook Suez/GDF moeten kunnen toegeven dat het afsluiten van akkoorden afgesloten achter gesloten deuren geen garanties geven voor een duidelijk beleid. Dit komt natuurlijk ook omdat deze akkoorden werden opgesteld in de geest van een korte termijn visie, zijnde afkopen van dominantie posities met kleine toegevingen. Voor Suez/GDF en alle marktspelers zou het veel beter zijn om een sector akkoord af te sluiten met de regering waarin de krijtlijnen voor de komende twintig jaar worden vastgelegd zodat we zeker zijn dat België massale investeringen gaat aantrekken.