Energie-Blog

André Jurres

De nota van Yves Leterme bepaald deze keer een aantal duidelijke krachtlijnen om nu eindelijk iets te doen aan de dominantie van de historische monopolist.  Gezien ik de volledige nota nog niet hebben kunnen doornemen weet ik niet ofdat er voldoende maatregelen worden genomen.  Het introduceren van een derde producent op de markt is zeker positief maar niet voldoende.  Een oligopolie van drie spelers brengt hetzelfde als de huidige situatie met twee spelers.  
Het herverdelen van een deel van de kernoutput is zeker een goed idee om zou moeten werken volgens het bekende veilingsprincipe(VPP, Virtual Power Plant).
Het feit dat er overwogen wordt om een aantal kerncentrales langer open te houden en de winsten aan te wenden om investeringen in duurzame vormen van energie te stimuleren is een positieve evolutie.  Gezien ikzelf ook betrokken ben in de methode en berekening van dergelijke mogelijkheid weet ik dat deze mogelijke oplossing een grote doorbraak kan betekenen voor de betaalbaarheid van het subsidiesysteem.
Wat ik nog niet terugvindt in de eerste gepubliceerde teksten is een structurele aanpak van ieder deel van de keten, zijnde transport, opslag, trading, productie, klantinformatie, werkmiddelen voor de regulatoren en marktwerking.
Wellicht staat dit in de details van het rapport.