Energie-Blog

André Jurres

Ondanks de gebroken week (donderdag was de Nationale Feestdag in België) heb ik toch interessante gesprekken gehad. Maandag had ik een gesprek met een van de belangrijkere investeerders in onze duurzame sector die met veel verve hun speerpunten naar voor brachten. Het lijkt erop dat onze sector nog altijd kan rekenen op veel interesse om in te investeren, het is zelfs zo dat er meer geld is dan goede projecten. 

 

Deze investeerder bevestigde ook zijn interesse om ook in ons bedrijf en zijn projecten te willen investeren. Dit is van belang voor iedereen die bij ons iedere dag bezig is om met kwaliteit en veel geduld projecten volledig uit te ontwikkelen. Vermits het risico meestal volledig bij ons ligt in de ontwikkelingsfase, is het van groot belang om te weten dat partijen deze projecten zullen ondersteunen eens het risico van ontwikkeling weg is.  

 

Woensdag hadden wij een gesprek met partners uit een joint venture, wat mij steeds weer opvalt in alle bedrijven en projecten die wij afleveren is dat men nooit genoeg tijd kan spenderen aan het bij voorbaat afspreken wat de kritieke tijdslijnen zijn in een project. Wij hebben de laatste acht weken in samenwerking met voornamelijk twee installateurs zijnde Solar Access en Ecostream (die beiden goed werk geleverd hebben qua timing) Zij hebben onder hoogspanning ervoor gezorgd dat er op meer dan tien sites/bedrijven voor 7 MW aan zonneprojecten zijn gebouwd. 

 

De deadline van 30 juni is voor alle projecten gehaald (behalve 1 kleine die we ook later kunnen doen en buiten de joint venture valt) en de budgetten zijn ook grotendeels gerespecteerd. Ondanks deze prestatie van iedereen loop je toch altijd tegen mensen aan die nog meer willen, dit kan men teleurstellend noemen, maar men kan er ook van leren. Voor mij geldt het tweede meer dan het eerste. Zorg ervoor dat je de overeenkomsten, nodig om tot een zogenaamde Financial close te gaan, betonneer met boetes voor het niet naleven van de belangrijkste mijlpalen, dit werkt trouwens in beide richtingen. Dit doe je zowel met je investeerders, maar ook met de banken waar je de mijlpalen (vooral dan van betaling naar je installatiebedrijven toe) apart laat handtekenen met boeteclausules. Zoals steeds zit het venijn in het detail van de overeenkomsten (lees als je denkt nu zijn we er wel, laat het dan nog eens lezen door een derde, zo kom je meestal aan nog nieuwe invalshoeken of hiaten in je overeenkomst). 

Afgelopen zaterdag werd ik uitgenodigd om langs te gaan bij een jonge ondernemer die op zijn bedrijf een biomassa-installatie gaat ontwikkelen/bouwen. Gezien de complexiteit van een dergelijk project is samenwerking van vitaal belang om op tijd je project gefinancierd te krijgen. Deze week hebben wij na een jaar van hard labeur ook voor een van onze andere belangrijke projecten de volledige financiering rond gekregen in biomassa, u leest het goed een jaar. België heeft nog een lange weg te gaan in het vereenvoudigen van zijn processen, op dat vlak is trouwens de aankondiging in Vlaanderen dat men net zoals in Wallonië naar een vergunningsaanvraag gaat (lees bouw-en milieuvergunning in een aanvraag) zeer positief te noemen. Dat biomassa soms een negatieve bijklank heeft is niet zozeer te wijten aan de techniek,maar zoals steeds aan de mensen. Wat dat betreft hebben wij voor het project in Tongeren een contract afgesloten met Schmack-Viessmann die in Duitsland al meer dan 250 biovergisters hebben gebouwd. De gasmotoren zijn besteld bij Jenbacher (dochter van GE uit Oostenrijk) die bij de top zitten qua kwaliteit en betrouwbaarheid. Maar het belangrijkste blijft de mens in complexe installaties, het is juist hier dat men het verschil maakt op lange termijn daar een biovergister een levend proces is dat nooit perfect zal zijn. Er zal altijd ruimte zijn voor verbetering maar dat is juist de uitdaging voor degene die dergelijke installaties gaan beheren. Het feit dat NPG meerdere installaties in de Benelux zal hebben is ook een verdere garantie om ervaring te kunnen gebruiken en uit te wisselen tussen de verschillende centrales. 

 

Begin augustus zullen we (of een van onze partners/investeerders) zeker communiceren over de voortgang van bovenstaande.