Energie-Blog

André Jurres

De oude dame onder leiding van de country manager Belgium van Suez weet vandaag te melden dat als ze binnen de 12 tot 14 maanden niet weten wat de regering beslist over het langer open houden van de centrales zij zelf zullen beslissen om de centrales te sluiten. Wat dit betreft ligt de bal in ieder geval in het kamp van de federale regering die tot nader order beslist heeft dat alle centrales gesloten worden tussen 2015 en 2025. Gezien de ommezwaai in vele landen in West-Europa zal deze beslissing nog vaak besproken worden de komende tijd. Dit hangt vooral af van de definitieve regering en welke partijen erin zullen zetelen. Belangrijker is dat als men mocht beslissen om deze kerncentrales langer open te houden dit heel veel geld kan opbrengen voor de Belgische staat en voor een betere liberalisering op voorwaarde dat men de output herverdeeld via een normaal marktproces. Men begint zelfs te sprekenbij de eigenaar van deze centrales van het “Borssele scenario” waar men tegen extra investeringen de komende twintig jaar in Nederland een bepaalde investering moet doen. Dit scenario is echter maar voor een klein deel te gebruiken voor België, dit onder andere daar anders als in Nederland waar Essent en Delta maar een deel van het productiepark hebben is de positie van de oude dame in België die van grote dominantie. Men zal dus ook een marktmechanisme dienen te introduceren via bijvoorbeeld een veiling zodat de dominantie zo snel mogelijk onder de 50% komt en liefst onder de 35%. Daarbovenop is geweten dat de betaling voor het langer open houden van Borssele onvoldoende is gebleken en het bedrag te laag. Daar de kerncentrales voor Suez de grote “cash cow” zijn zullen zij de laatste zijn om deze centrales te willen sluiten.