Energie-Blog

André Jurres

Dat de huidige buitenlandse eigenaar van de kerncentrales in België enige ervaring heeft met het onderhandelen met de diverse regeringen is een open deur intrappen.

 

Degenen die zich nog de vele Pax Elektrica deel 1.2.3 enz. akkoorden herinneren tussen de Belgische overheid en Electrabel, die naderhand overigens vooral uitblonken door een gebrek aan inhoud, is waarschijnlijk gewaarschuwd.

 

De sterren voor deze onderhandelingen staan er mogelijks nog slechter voor, want voor de eigenaar van deze centrales is iedere verlenging meegenomen maar niet noodzakelijk.  Gezien ze de aanbesteding hebben gewonnen voor de bouw van nieuwe gascentrales zitten ze nog meer in een luxe zetel.

 

De laatste dagen kwam de algemeen directeur van de Benelux afdeling aan

 het woord en deze ging zelfs nog een stap verder door te stellen dat alleen Engie/Electrabel zal beslissen of België nog een toekomst heeft in een mogelijke verlenging van twee kerncentrales.

 

Als schot voor de boeg kan dit tellen, maar het is eerder een geweersalvo.  De boodschap is echter volstrekt duidelijk te weten: beste Belgische regering je accepteert onze voorwaarden of de centrales gaan onherroepelijk dicht op het voorziene tijdstip.

 

Het wispelturige beleid van de diverse Belgische regeringen heeft ongetwijfeld ook aan deze bitse reactie bijgedragen. Enkele jaren geleden had Electrabel immers al aangegeven dat op tijd beslist moest worden over een mogelijke verlenging.  Toen bleef het echter oorverdovend stil vanuit de Wetstraat 16 en heeft het bedrijf begrepen dat alle centrales dichtgingen tegen 2025.

 

Dat nu om één voor twaalf bijna gesmeekt wordt om toch maar twee kerncentrales tien jaar langer open te houden is een voorbeeld van slecht beleid.  Wat ook moeilijk te begrijpen valt is dat tot voor kort de verschillende betrokken partijen die de overheid adviseren zoals bijvoorbeeld Elia nog steeds uitgingen van een scenario waarbij alle kerncentrales konden sluiten. 

 

Nu doet de regering er nog een schepje bovenop door voor te stellen om in de komende moeilijke winters de kerncentrales iets langer in dienst te houden door ze alleen nog op bepaalde momenten in te zetten. 

 

Dat Electrabel hier met stijgende verbazing naar zal kijken is zeker, alleen vergeten ze wel de vele cadeaus die in het verleden al werden toebedeeld aan het bedrijf bij de exploitatie van de kerncentrales.  Is iedereen vergeten dat de kerncentrales met toelating van de toenmalige regeringen versneld werden afgeschreven?  Met andere woorden, dat we deze kerncentrales inmiddels dus al twee keer betaald hebben!

 

Het argument van Electrabel dat centrales niet zomaar enkele maanden langer kunnen werken lijkt  geen automatisch gegeven als je tegelijkertijd ziet dat men in Duitsland dat nu juist wel kan en doet.  Hier heeft de Duitse regering besloten om de kerncentrales over de winter heen open te houden.  Dit was ook een laatste minuut beslissing, het argument dat het in België niet zou kunnen lijkt op het eerste gezicht dus niet aannemelijk.

 

Dat het bedrijf het hard speelt in de onderhandelingen is te begrijpen alleen zal de regering zijn rug moeten rechten om ervoor te zorgen dat de Belgische bevolking geen derde keer gaat betalen voor deze kerncentrales.  De eis van Electrabel dat de overheid mee aandeelhouder wordt voor de mogelijke verlenging van de twee jongste kerncentrales is nog te begrijpen, maar dat hierdoor de historische rekening van de ontmanteling en berging ook zou moeten gedeeld worden is veel moeilijker te begrijpen.  Het is gewoon “power play” en niets minder. 

 

Gezien het verleden met de Pax Electrica akkoorden is het ergste te vrezen, gaat men weer plat op de buik?  En wat met de toegewezen subsidies voor de nieuwe gascentrales, blijven die ook bij Electrabel?  We stevenen regelrecht af op meer monopolie of in het beste geval een duopolie met EDF waarvan we weten dat beide Franse bedrijven dezelfde referentie aandeelhouder hebben.

 

In deze warme dagen tijdens Kerst mag de Belgische bevolking hopen dat de regering hun een echt cadeau geeft, namelijk bevoorradingszekerheid aan een betaalbare prijs zowel voor mens als klimaat! 

 

Een warm kerstfeest voor iedereen!