Energie-Blog

André Jurres

Het werd deze week duidelijk dat de CREG een negatief rapport heeft gestuurd naar de bevoegde minister Verwilgen om de nieuwe geplande opslag door Gazprom(en Fluxsys?) niet goed te keuren. Een zeer goed advies daar deze nieuwe opslag onder de huidige voorwaarden voor België zogoed als niks zou bijbrengen. Gazprom(en Fluxsys?) waren van plan om de volledige capaciteit voor zichzelf te houden en ook aan te wenden zoals zij dit wensten.  Een sterk staaltje van het in stand houden van monopolie, de markt vraagt om meer liquiditeit en flexibiliteit dus is dit geen oplossing.  De geplande opslag van Gazprom(en Fluxsys?) zou zeker ook gebruikt worden om naar Engeland te sturen gezien de toekomstige tekorten daar. Dus worden wij vrolijk gebruikt als doorvoerland zonder de voordelen hiervan te zien.
Een betere oplossing zou zijn om deze investering toe te laten maar net zoals op de capaciteit aan onze zuidgrens geen één partij toe te laten om meer dan 25% van de capaciteit en flexibiliteit te beheren.  Zodoende kunnen verschillende marktpartijen ook in België met hun eigen gas(en gasproduct) op de markt komen en ontstaat er echte concurrentie.
Op zich is het positief dat buitenlandse bedrijven zoals Gazprom in België willen investeren en kan de volgende regering hier hopelijk ook zijn zegen aan geven maar dan wel met bovenstaande wijzigingen.  Gedurende mijn gesprekken in de energiesector zullen ook andere marktpartijen de kosten graag meedragen om een stuk capaciteit bij te krijgen of kan men ook een andere oplossing vinden voor deze investering.  Hierover zal de komende weken en maanden zeker nog in detail gesproken worden.  Mijn vraagteken bij Fluxsys is geen fout want ik begrijp dit niet, wellicht kan iemand mij uitleggen wat deze vreemde “joint-venture” aan toegevoegde waarde brengt. Alvast bedankt, beneman@telenet.be